Türkiye Selçuklu Tarihi
Deneme Final Sınavı 1
1.
Gulam sisteminin devlet içindeki en önemli sorunu nedir?
Doğru Cevap: "C" Gulâm sisteminin yol açtığı en önemli problemlerden biri, çoğu İrani^ unsurlardan oluşan ümerânın etnik kökeni ne olursa olsun, yetişme tarzları neticesinde, zihniyet bakımından kozmopolitleşmesidir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi vahdet-i vücud anlayışını geliştirmesiyle bilinen ve Malatya ve Konya’ya gelerek İslami düşünceyi etkileyen dönemin önde gelen mutasavvıflarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Muhyiddin İbnü’l-Arabî
Soru Açıklaması
3.
Siyavuş (Cimri) Olayı’yla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Siyavuş, Moğol Hanı’nın huzuruna çıkarak saltanatını onaylatmıştır.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi yükselme dönemi Selçuklu sultanlarının ekonomik hayatı canlandırmak için yaptıklarına örnek olarak gösterilemez?
Doğru Cevap: "B" Bütün tebaya adaletli yaklaşım sergilenmesi
Soru Açıklaması
5.
I. İzzeddîn Keykâvus; hâkimiyetini sağlamlaştırıp iç işlerini yoluna koyduktan sonra Anadolu’dan geçen milletler arası güney-kuzey ticaret yolunun kontrolünü sağlamak için ilk seferini nereye düzenlemiştir?
Doğru Cevap: "C" Sinop
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi ülke topraklarının yönetiminin hanedan üyelerine taksim edilmesi uygulamasını 11 oğlunu ülkenin çeşitli bölgelerine tayin ederek hayata geçiren hükümdardır?
Doğru Cevap: "C" II. Kılıç Arslan
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Alaşehir Savaşı’nın ardından tahtta geçen ve İznik Kralı Laskaris ile 50 yıllık bir barış anlaşmasına imza atan Selçuklu sultanıdır?
Doğru Cevap: "A" I. İzzeddîn Keykâvus
Soru Açıklaması
8.
I. Keykubat dönemi emirlerinden olup, tercüman, emir-i şikar ve mimarlık görevlerinde bulunmuştur. II. Keyhüsrev'in tahta çıkmasında önemli rol oynamıştır. Sonraki süreçte tahtı çöküntüye götürecek süreci başlatan emir olmuştur. Bu emir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sadeddin Köpek
Soru Açıklaması
9.
Trabzon Rum hükümdarı Aleksios, Keykâvus’un kardeşi ile meşgul olmasından yararlanaraksınırları ihlâl etti. Bunun sonucunda I. İzzeddin Keykavus'un fethettiği yer neresidir?
Doğru Cevap: "C" Sinop
Soru Açıklaması
10.
Türkiye Selçuklularında sarayda görevli müneccimin tanımı nedir ?
Doğru Cevap: "C" Astrolojiyle uğraşan ve sultanın vereceği önemli kararlar hakkında öngörülerde bulunan kişidir.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi kurucusunun bir uç gazisi olan Mehmet Bey olduğu ve merkezi Denizli olan beyliktir?
Doğru Cevap: "B" Ladik/İnançoğlulları
Soru Açıklaması
12.
Satın alınmak veya esir edilmek suretiyle ele geçirilen ve belli bir eğitim sürecinden geçtikten sonra kişisel yeteneklerine göre, asker ve sivil devlet adamı ihtiyacını karşılamak üzere devlet kadrolarında istihdam edilen kölelere İslam Dünyasında ne ad verilirdi?
Doğru Cevap: "B" Gulâm
Soru Açıklaması
13.
Hatîroğlu İsyanı ve Siyavuş Olaylarının Selçuklu-İlhanlı ilişkilerine etkileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Bundan sonra Türkiye Selçuklu Devleti’ndeki bütün üst makam atamaları İhanlılar tarafındanyapılmaya başlanmıştır.
Soru Açıklaması
14.
II.Gıyaseddin Keyhüsrev kaç yılında doğmuştur? 
Doğru Cevap: "A" 1223
Soru Açıklaması
15.
Türkiye Selçuklu Devleti hangi beylik döneminde çöküş sürecine girmiştir?
Doğru Cevap: "B" Karamanoğlu Beyliği
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi I. İzzeddin Keykavus'un Anadolu-Suriye yolunun kontrolü için yaptığı mücadeleler arasında sayılabilir?
Doğru Cevap: "C" Ermeniler üzerine seferler düzenlenmesi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi reisine işraf denilen ve devletin mali işlerinin, gelir ve giderlerinin kontrolünden, denetlenmesinden sorumlu teşkilattır?
Doğru Cevap: "B" Dîvân-ı İşrâf
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Moğol istilasından sonra Anadolu'da kurulan beyliklerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Dulkadiroğulları Beyliği
Soru Açıklaması
19.
Sultan Keykâvus; 1216 yılı başında ikinci kez fethedilen Antalya’ya, hangi hükümdarlık alâmetleri ile girmiştir?
Doğru Cevap: "E" Kemer -külah - yay
Soru Açıklaması
20.
Kaht-ıricâl ne anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Bir ülkede nitelikli siyaset ve devlet adamı yokluğu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.