Türkiye Selçuklu Tarihi
Deneme Final Sınavı 2
1.
Aşağıdakilerden hangisi sarayın av hayvanlarından sorumlu ve sultanın av merasimlerini düzenleyen emirdir?
Doğru Cevap: "A" Emîr-i şikâr
Soru Açıklaması
2.
Türkiye Selçuklularda devlet yönetiminde, sarayın amiri olmakla birlikte Sultan ile Divan-ı A'la yani hükümet arasındaki irtibatı sağlayan, komutanlık ve ya elçilik gibi geçiçi görevleri de üstlenebilen ünvan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Melikü'l-hüccab
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi I. Alâaddîn Keykubâd’ın sefer düzenlediği bölgeler arasında değildir?
Doğru Cevap: "D" İznik
Soru Açıklaması
4.
I. Kösedağ Hezimeti II. Devleti yönetenlerin yetersizlikleri III. Devleti yönetenlerin Moğollar'la işbiriliği yapmaları Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Moğollar'ın istilasının önünü açan nedenlerdendir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
5.
Sultan Baybars kaç yılında, Elbistan Ovası’nda Moğolları hezimete uğratmıştır?
Doğru Cevap: "C" 15 Nisan 1277
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki olaylardan hangisi Sultan I. İzzeddîn Keykâvus döneminde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" Sinop’un fethi
Soru Açıklaması
7.
Selçuklu Sultanı Keyhüsrev aşağıdakilerden hangisinde şehit düşürülmüştür?
Doğru Cevap: "E" Alaşehir Savaşı
Soru Açıklaması
8.
I. İzzeddîn Keykâvus’un tahta çıkışı ve saltanatının ilk yılları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" 1211 Alaşehir savaşı sonrası devlet erkanı I. İzzeddîn Keykâvus’u tahta çıkarma kararı almıştır.
Soru Açıklaması
9.
Türkiye Selçukluları'nın yıkılışından sonra kurulan beylikler arasında kurusucu Oğuzların Bozok koluna mensup olan beylik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dulkadıroğulları Beyliği
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Moğol istilasından sonra Anadolu’da kurulan beyliklerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Saltuklular
Soru Açıklaması
11.
Türk Devlet geleneğinde ordunun başkomutanı olan hakan veya sultandan  sonraki en büyük askerî makama sahip kişi kimdir? 
Doğru Cevap: "D" Beylerbeyi
Soru Açıklaması
12.
XIII. asrın ikinci yarısından itibaren Beyşehir, Seydişehir, Ilgın, Bolvadin ve Akşehir civarında, yaklaşık 40 yıl kadar hüküm sürmüş bir beylik hangididir?
Doğru Cevap: "C" Eşrefoğulları Beyliği
Soru Açıklaması
13.
Ahî Evren unvanıyla anılan Nasîrüddin el-Hoyî'nin hangi sultan döneminde Ahi teşkilatını kurduğu iddia edilmektedir? 
Doğru Cevap: "A" I. Alâeddin Keykubad
Soru Açıklaması
14.
Sultan I. İzzeddîn Keykâvus döneminde gerçekleşen Sinop'un fethi ile Antalya'nın geri alınmasının en önemli ortak sonucu nedir?
Doğru Cevap: "C" Uluslararası ticarette etkili olabilme şartlarının sağlanması
Soru Açıklaması
15.
Diyar-ı Mudar bölgesi aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
Doğru Cevap: "E" Amid
Soru Açıklaması
16.
I. Alâaddin Keykubat ne zaman vefat etmiştir? 
Doğru Cevap: "C" 1237
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede nitelikli siyaset ve devlet adamı yokluğu anlamında kullanılan bir terimdir?
Doğru Cevap: "B" Kaht-ı ricâl
Soru Açıklaması
18.
İnançoğulları Beyliği’nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mehmet Bey
Soru Açıklaması
19.
Moğollar’ın önünden kaçıp Anadolu’ya gelen İranlılar’dan olup, Selçuklu döneminde vezirlik yapan ve ileride devletin kaderinde çok mühim roller oynayacak olan meşhur Muineddin Pervâne’nin babası kimdir?
Doğru Cevap: "A" Mühezzibüddin Ali
Soru Açıklaması
20.
IV. Kılıçarslan'ın öldürülmesinden sonra tahta kim geçti?
Doğru Cevap: "C" III. Gıyaseddin
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.