Türkiye´de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi
Deneme Ara Sınavı 5
1.
Temsili demokrasilerin temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Egemenliği ulus ya da halk adına kullanacak kişilerin serbest, düzgün, adil bir seçimle belirlenmesine dayanmaktadır. 
Soru Açıklaması
2.
III. Selim döneminde karar almayı kişisellikten çıkaran, danışma işini sürekli kılan önemli ve ileri bir adım olarak değerlendirilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Meşveret Meclisi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde milletvekilliği yapan askerlerden ya da komutanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Münir Hüsrev
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi diğerlerinden daha sonra  kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermiştir?
Doğru Cevap: "B" İsviçre
Soru Açıklaması
5.
 • Parlamenter Sistem
 • Başkanlık Sistemi
 • Nispi Temsil sistemi
 • Karma sistem
 • Meclis Hükümeti Sistemi
 • Yukarıda verilenlerden hangileri Klasik demokrasinin uygulanma biçimleri arasındadır?
  Doğru Cevap: "B" I, II ve V
  Soru Açıklaması
  6.
  1864 yılında çıkarılan Vilayet Nizamnamesi ile  Osmanlı devlet geleneğinde değişim ve gelişimin yansıması sayılan maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Seçilen dört üyenin ikisi Müslüman, ikisi gayrimüslimdi
  Soru Açıklaması
  7.
  Islahat Fermanı hangi tarihte ilan edilmiştir?
  Doğru Cevap: "C" 18 Şubat 1856
  Soru Açıklaması
  8.
  Türkiye Devleti’nin rejimi belirlendikten sonra Cumhurbaşkanı seçimini 158 üyenin oy birliği ile Gazi Mustafa Kemal Paşa hangi ilin milletvekili olarak kazanmıştır?
  Doğru Cevap: "C" Ankara
  Soru Açıklaması
  9.
  Haklar ve özgürlüklerin en iyi korunduğu ve geliştirildiği sistem aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Demokrasi
  Soru Açıklaması
  10.
   7 Ekim 1808'de Alemdar Mustafa Paşa liderliğindeki ayanlarla padişah arasında imzalanan yetki paylaşımına ilişkin belge aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Sened-i İttifak 
  Soru Açıklaması
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin anlamıdır?
  Doğru Cevap: "C" Halkın iktidarı
  Soru Açıklaması
  12.
  Demokrasiyi diğer sistemlerden ayıran en temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Özgürlüklere verdiği değerdir
  Soru Açıklaması
  13.
  13 Şubat 1925'te başlayan Şeyh Şait isyanının büyümesi durdurulamayınca 6 Mart 1925'te İsmet İnönü liderliğindeki hükümetin uygulamaya koyduğu yasanın adı nedir?
  Doğru Cevap: "D" Takrir-i Sükûn Yasası
  Soru Açıklaması
  14.
  Muvazzaf ve gönüllü olarak askere alınıp kaçanları ya da kaçmaya neden olanları, kaçakları saklayanları, onlara yardım edenleri, kaçanları yakalama ve bir yere gönderme işinde kayıtsızlık gösterenleri cezalandırmak için aşağıdakilerden hangi adım atılmıştır?
  Doğru Cevap: "B" İstiklal Mahkemelerinin kurulması
  Soru Açıklaması
  15.
  Türkiye’nin içte ve dışta pek çok sorun yaşadığı bir dönemde patlak vermiş olan Şeyh Sait İsyanı hangi tarihte ortaya çıkmıştır?
  Doğru Cevap: "B" 1925
  Soru Açıklaması
  16.
  Aşağıdakilerden hangisi devletin ilk defa ortaya çıktığı yerdir?
  Doğru Cevap: "A" Mezopotamya
  Soru Açıklaması
  17.
  Meşrutiyetin yeniden ilanı ne zaman olmuştur?
  Doğru Cevap: "D" 23 Temmuz 1908
  Soru Açıklaması
  18.
  Yeni Türkiye Devleti'nin ilk siyasi partisi olan Cumhuriyet Halk Fırkası hangi tarihte kurulmuştur? 
  Doğru Cevap: "C" 9 Eylül 1923
  Soru Açıklaması
  19.
  Yenileşme hareketleri aşağıdaki kişilerden hangisinin padişah olmasına kadar programlı bir hale gelememiştir?
  Doğru Cevap: "C" III.Selim
  Soru Açıklaması
  20.
  Demokrasinin birbirine karşı düşüncelerin ortaya atılmasına ve bunların örgütlenerek bir biriyle yarışmasına izin vermesi, klasik demokrasinin ana unsurlarından hangisini ifade eder?
  Doğru Cevap: "E" Muhalefet
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.