Türkiye´de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi
Deneme Final Sınavı 1
1.
14 Mayıs 1950 seçimlerinin, Türk Demokrasi tarihi bakımından önemi nedir?
Doğru Cevap: "E" İlk kez iktidarın serbest bir seçimle muhalefete geçmesi
Soru Açıklaması
2.
1961 seçimlerinde hangi iki parti "Demokrat Parti"nin mirasını paylaşmışlardır?
Doğru Cevap: "E" Adalet Partisi-Yeni Türkiye Partisi
Soru Açıklaması
3.
1950 yılındaki seçim sonuçlarına göre sırasıyla meclis başkanı, cumhurbaşkanı, başbakan isimleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Refik Koraltan-Celal Bayar-Adnan Menderes
Soru Açıklaması
4.
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 'Memleketin siyaset ve fikir hayatında demokrasi prensipleri daha geniş ölçüde hüküm sürecektir' sözü siyasi tarihimizde hangi değişime işaret etmiştir?
Doğru Cevap: "A" Çok partili hayata geçilmesi
Soru Açıklaması
5.
Demokrat parti hangi yıl kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" 1946
Soru Açıklaması
6.
 • Türk siyasi hayatında çok partili siyasi yaşama geçişle başlayan demokratikleşme süreci askeri müdahale ile sekteye uğramıştır.
 • 1960 darbesinin yaşanmasında,  dönemin devlet adamları ve siyasi partilerinin kısır tartışmaları ve kutuplaşmayı derinleştirmeleri etkili olmuştur. 
 • darbe ile ülkenin yönetimi Milli Birlik Komitesi eline almıştır. 
 • 27 Mayıs 1960 darbesi ile ilgili yukarıdaki değerlendirmelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "A" I, II ve III
  Soru Açıklaması
  7.
  Demokrat Parti hangi tarihte kurulmuştur?
  Doğru Cevap: "A" 7 Ocak 1946
  Soru Açıklaması
  8.
  Osmanlı Devleti’nde ilk ve etkin muhalefet örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Yeni Osmanlılar Cemiyeti
  Soru Açıklaması
  9.
  Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakları TBMM tarafından kaç yılında tanınmıştır?
  Doğru Cevap: "E" 1934
  Soru Açıklaması
  10.
  Demokrat Parti Programı’nın, CHP Programı’ndan ayrılan taraflarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  Doğru Cevap: "A" Devletçilik yeniden yorumlanarak özel sermayenin teşviki vurgulanmıştı.
  Soru Açıklaması
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi 1939’da gerçekleştirilen Kurultay’da alınan kararlardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı’na Değişmez Bakan sıfatıyla İsmet İnönü getirildi.
  Soru Açıklaması
  12.
  Demokrat Parti hangi tarihte kurulmuştur?
  Doğru Cevap: "E" 1946
  Soru Açıklaması
  13.
 • Ulus Egemenliği
 • Yasa Üstünlüğü
 • Halkçılık İlkesiVerilen öncüllerden hangisi Cumhuriyet Halk Partisinin temelini oluşturan ilkeler arasındadır?
 • Doğru Cevap: "E" I. II. ve III
  Soru Açıklaması
  14.
  "Beyaz İhtilal" veya "Kansız İhtilal" olarak da adlandırılan 14 Mayıs için Halide Edip Adıvar, ne olarak kutlanılmasını önermiştir?
  Doğru Cevap: "B" Demokrasi Bayramı
  Soru Açıklaması
  15.
  Tek parti döneminde toplanan son CHP kurultayı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" 1943 Büyük Kurultayı
  Soru Açıklaması
  16.
  ‘Ulusça kurulan yeni devletin kaderine, işlerine, bağımsızlığına, sanı ne olursa olsun hiç kimsenin karışamayacağını’ söyleyen Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın vurgulamak istediği nedir?
  Doğru Cevap: "E" Halifeliğin kaldırılması
  Soru Açıklaması
  17.
  Serbest Cumhuriyet Partisi'nin ilk başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Fethi Bey
  Soru Açıklaması
  18.
  Aşağıdakilerden hangisi 1920'de ilk kurulan TBMM'deki gruplardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "A" Cumhuriyet grubu
  Soru Açıklaması
  19.
 • Müstakil Grubun amacı parlamentonun sağlıklı çalışmasıydı.
 • Müstakil Grup, parti başkanlığına bağlı çalışacak ve hükümet faaliyetlerini eleştirebilecekti.
 • Çok partili hayata geçiş sürecinde Müstakil Grup amacına uygun hareket etti ve hükümetin denetlenmesini sağladı.
 • Müstakil Grupla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "E" I ve II
  Soru Açıklaması
  20.
  12 Eylül 1980 askeri müdahalesinin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Deniz Kuvvetleri Komutanı kimdir?
  Doğru Cevap: "E" Bülent Ulusu
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.