Türkiye´de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi
Deneme Final Sınavı 2
1.
6 Kasım 1983’de 17. Dönem TBMM için yapılan genel seçimlerde iktidara gelen Anavatan Partisi döneminde yaşanan önemli olaylardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Türkçe Dışındaki Dillerde (Kürtçe, Lazca Çerkezce) Konuşmayı ve şarkı Söylemeyi Yasaklayan 2932 Sayılı Kanun yürürlükten kaldırıldı.
Soru Açıklaması
2.
Fransa’da 5.Cumhuriyet dönemi aşağıdakilerden hangisinin döneminde başladı? 
Doğru Cevap: "C" General de Gaulle
Soru Açıklaması
3.
1982 Anayasasının % 91 gibi yüksek bir oyla kabul edilmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Doğru Cevap: "B" Dış devletlerinin Türkiye'deki olaylara bakış açısı
Soru Açıklaması
4.
İlk kez iktidar ile muhalefet arasında ciddi bir seçim yarışının yaşandığı çok partili hayatın ilk genel seçimi hangi tarihte yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 21 Temmuz 1946
Soru Açıklaması
5.
12 Eylül 1980 öncesi aşağıdaki illerden hangisinde önemli toplumsal olaylar yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Kahramanmaraş
Soru Açıklaması
6.
Seçeneklerden hangisi 1973 genel seçimlerine gelindiği zaman ülkedeki siyasi tabloda dikkat çeken partilerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Liberal Demokrat Parti
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi ilk defa 1961 Anayasası ile getirilen yeniliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yüksek Öğretim Kurulunun kurulması
Soru Açıklaması
8.
Demokrat Parti aşağıdaki tarihlerden hangisinde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" 1945
Soru Açıklaması
9.
Demokrat Parti hangi tarihte kapatılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 29 Eylül 1960
Soru Açıklaması
10.
Üniversitelerin bilimsel, idari özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliği olduğu hangi Anayasa ile ilan edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1961
Soru Açıklaması
11.
Serbest Cumhuriyet Partisi hangi tarihte kapanmıştır?
Doğru Cevap: "D" 17 Kasım 1930
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi 12 Eylül 1980’de gerçeklesen askeri darbe ile kurulan yönetimin öne çıkan uygulamaları içerinde yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Siyasî parti ve sendikaların faaliyetlerini sürdürmelerine karar verildi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki dergilerden hangisinin eşleştirilmesi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Afyon-Gediz
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki partilerden hangisi feshedilmiş bir partinin (Adalet Partisi) devamı olduğu gerekçesiyle Milli Güvenlik Konseyi kararı ile kapatılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Büyük Türkiye Partisi
Soru Açıklaması
15.
Türk siyasi tarihine damgasını vuracak kararların alındığı ve 28 Şubat sürecinin başladığı tarih hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 1997
Soru Açıklaması
16.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kurultayı olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilmektedir?
Doğru Cevap: "C" 1919'da toplanan Sivas Kongresi
Soru Açıklaması
17.
Demokrat Parti kaç yıl iktidarda kalmıştır?
Doğru Cevap: "C" 10
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi 2002 yılında yapılan seçimler sonucu tek başına iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisinin 2003- 2013 yılları arasında yapılan icraatları arasında yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Yüksek Askeri Şûra kararıyla ordudan ilişiği kesilen subaylar görevlerine geri döndü
Soru Açıklaması
19.
27 Mayıs sonrasının ilk büyük işçi mitingi hangi kentte gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "E" Eskişehir
Soru Açıklaması
20.
Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Nutku hangi yılda yapılan kurultayda okumuştur? 
Doğru Cevap: "B" 1927
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.