Türkiye´de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi
Deneme Final Sınavı 3
1.
Köy Enstitüleri’nin de temeli aşağıdaki kurultaylardan hangisinde atılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 1939 Büyük Kurultayı
Soru Açıklaması
2.
 • Türkiye Birleşik Komünist Partisi,
 • Halkın Emek Partisi, Sosyalist Türkiye Partisi,
 • Demokrasi Par­tisi, Emek Partisi, Refah Partisi,
 • Demokratik Ba­rış Hareketi, Fazilet Partisi,
 • Halkın Demokrasi Partisi,
 • Demokratik Toplum Partisi
 • Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 1980-2010 yılları arasında kapatılan partilerdir?
  Doğru Cevap: "C" I, II, III, IV, V ve VI
  Soru Açıklaması
  3.
  Cumhuriyet Halk Partisi'nin temelleri aşağıdaki olayların hangisinde ilk olarak atılmıştır?
  Doğru Cevap: "C" Sivas Kongresi
  Soru Açıklaması
  4.
  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’yi 28 Şubat sürecine götüren nedenlerden değildir?
  Doğru Cevap: "E" Avrupa Birliği ile ilişkilerin bozulması
  Soru Açıklaması
  5.
  Aşağıdakilerden hangisi 29 Eylül 1960 tarihinde Demokrat Parti'nin kapatılmasına gerekçe gösterilen sebeplerden değildir?
  Doğru Cevap: "D" Rejim değişikliğine teşebbüs etmesi
  Soru Açıklaması
  6.
  1973 genel seçimleri için aşağıdaki siyasi parti-lider eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
  Doğru Cevap: "B" Milliyetçi Hareket Partisi - Alparslan Türkeş
  Soru Açıklaması
  7.
  Aşağıdaki tarihlerden hangisinde yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Türk siyasi tarihine damgasını vuracak kararlar alındı ve 28 Şubat süreci başladı?
  Doğru Cevap: "E" 28 Şubat 1997
  Soru Açıklaması
  8.
  I.Üniversiteler ancak devlet eliyle ve kanunlarla kurulabilir. II.Üniversiteler bilimsel ve idarî özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğe sahiptir. III. Kendileri tarafından seçilen yetkili öğretim üyelerinden kurulu organlar eliyle yönetilip denetlenecektir. IV.Ayrıca öğretim üyeleri ve yardımcılarının üniversite dışındaki makamlarca, her ne suretle olursa olsun, görevlerinden uzaklaştırılamayacaklardır. V.Yüksekokul kurmak da  devletin tekelindedir.   Yukarıdakilerden hangisi ya da hangisileri 1960 Anayasasının yükseköğretime ilişkin getirdiği hükümlerdendir?
  Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
  Soru Açıklaması
  9.
  Kurucu Meclis çalışmaya başladıktan sonra Milli Birlik Komitesi kimlerin seçimlere katılabileceğini açıkladı. İlk genel seçimlere katılmak isteyen siyasal partilerin 13 Şubat 1961’e kadar kuruluş işlemlerini tamamlamış olması gerekiyordu. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklama sonrası kurulan partilerden birisidir?
  Doğru Cevap: "E" Yeni Türkiye Partisi
  Soru Açıklaması
  10.
  Aşağıdakilerden hangisi 12 temmuz beyannamesinin sonuçları arasında değildir?
  Doğru Cevap: "D" Celal Bayar'ın DP başkanlığından istifa etmesi
  Soru Açıklaması
  11.
  12 Eylül 1980 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekleştirdiği bir müdahale ile yönetime el koymuş ve hemen sonrasında ülke yönetimi Milli Güvenlik Konseyi tarafından üstlenilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Konseyi'nin üyelerinden biri değildir? 
  Doğru Cevap: "A" Kara Kuvvetleri Komutanı Necip Torumtay 
  Soru Açıklaması
  12.
  Demokrat Parti'nin ilk kez iktidara geldiği seçimler hangi tarihte yapılmıştır?
  Doğru Cevap: "E" 1950
  Soru Açıklaması
  13.
  Aşağıdaki tarihlerden hangisinde Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü kurultay yapmıştır?
  Doğru Cevap: "D" 1938
  Soru Açıklaması
  14.
  I. Askerî müdahale meşru bir zemine oturtulmaya çalışıldı.  II. Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Cemal Gürsel, Devlet ve Hükümet Başkanı olarak bütün icrai yetkileri üzerine aldı.  III.  12 Haziran 1960’da 1 sayılı kanun çıkarıldı. IV.  Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan ölüm cezasına çarptırıldı Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 1960 darbesinin akabinde gerçekleşmiştir?
  Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
  Soru Açıklaması
  15.
  Askeri müdahaleden kısa bir süre sonra hükümeti kurmakla görevlendirilen isim aşağıdakilerden hangisidir? 
  Doğru Cevap: "A" Bülent Ulusu
  Soru Açıklaması
  16.
  I. Muhtıra, hükümet kanadında yanıtını buldu. II.Başbakan Demirel görevinden ayrıldı. III. Ordu; parlamentoyu dağıttı ve siyasal partileri kapattı. IV.  Mart 1971 tarihli muhtıra Memduh Tağmaç, Nihat Erim, Celal Eyiceoğlu ve Muhsin Batur imzasını taşır.  12 Mart muhtırası ile ilgili yukarıdakilerden hangisi doğrudur?
  Doğru Cevap: "A" I ve II
  Soru Açıklaması
  17.
  Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı hangi yıl verilmiştir?
  Doğru Cevap: "D" 1934
  Soru Açıklaması
  18.
  1960 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  Doğru Cevap: "C" Basın yayın, insan hakları gibi konular dikkate alınmamıştır. 
  Soru Açıklaması
  19.
  Aşağıdakilerden hangisi klasik demokrasinin ana unsurları arasında yer almamaktadır?
  Doğru Cevap: "D" Monarşinin yayılması
  Soru Açıklaması
  20.
  Demokrat Parti’nin, muhalefetin faaliyetlerini araştırmak için kurduğu komisyon aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Tahkikat Komisyonu
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.