Türkiye´de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi
Deneme Final Sınavı 4
1.
1980 darbesinden sonra kurulan ilk siyasi parti hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP)
Soru Açıklaması
2.
1982 Anayasasından sonra eski siyasi partilerin geleneğinden gelen siyasal oluşumların önüne tümüyle geçilemedi ve kısa zamanda siyasi parti kurma aşamasına geçildi. Aşağıdakilerden hangisi bu aşamadan sonra kurulan ilk siyasi partidir? 
Doğru Cevap: "C" Milliyetçi Demokrasi Partisi
Soru Açıklaması
3.
7 Kasım 1982’de yapılan halkoylaması sonucu yüzde 91 civarında kabul oyu alan Anayasa için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" 1982 Anayasası ile yargı, yasama ve yürütme karşısında daha da güçlendi.
Soru Açıklaması
4.
Türkiye’nin çok partili hayata geçiş kararında etkili olan dış sebep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sovyetler Birliği’nin Türkiye’den toprak ve boğazlardan üs talep etmesi
Soru Açıklaması
5.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı olarak görev yapmış kişi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Fahri Korutürk
Soru Açıklaması
6.
Kadınların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçme ve seçilme hakkı hangi yıl tanınmıştır?
Doğru Cevap: "E" 1934
Soru Açıklaması
7.
Bütün yasaklara ve sıkı denetimlere rağmen eski siyasi partilerin geleneğindengelen siyasal oluşumların önüne tümüyle geçilemedi ve kısa zamanda siyasi partikurma aşamasına geçildi. İlk aşamada 15 Mayıs 1982’de, 1980 sonrasının ilk siyasipartisi olarak aşağıdaki partilerden hangisi kurulmuştur?
Doğru Cevap: "E" Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP)
Soru Açıklaması
8.
Cumhuriyet Halk Fırkası kaç yılından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi adını almıştır?
Doğru Cevap: "D" 1931
Soru Açıklaması
9.
 • CHP’ye, örgütüne ve hükümletin yetersizliklerine yönelik eleştiriler
 • Hükumetin denetimsiz olmasının yaratacağı olumsuzluklar
 • İçte ve dışta hükumete ve ülkeye yönelik giderek artan eleştirilerVerilen öncüllerden hangisi  Serbest Cumhuriyet Partisi'nin kurulmasını gerektiren etmenler arasında gösterilebilir?
 • Doğru Cevap: "A" III. II. ve I. 
  Soru Açıklaması
  10.
  Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası için söylenebilir?
  Doğru Cevap: "A" Temel hak ve özgürlükler konusunda son derece liberal ve demokratik eğilime sahiptir.
  Soru Açıklaması
  11.
  Türkiye 23 Şubat 1945’ hangi ülkelere savaş açmıştır?
  Doğru Cevap: "C" Almanya-Japonya
  Soru Açıklaması
  12.
  27 Mayıs sonrası mahkum edilen cumhurbaşkanı Celal Bayar, nasıl serbest kalmıştır?
  Doğru Cevap: "B" Sağlık durumu gerekçesi ile
  Soru Açıklaması
  13.
  27 Mayıs sürecinde hakkında idam hükmü verilen fakat cezası MBK (Milli Birlik Komitesi) tarafından ömür boyu hapse çevrilen eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar hangi tarihte serbest bırakılmıştır?
  Doğru Cevap: "C" 1964
  Soru Açıklaması
  14.
  ANAP’ın birinci iktidar döneminde siyasi açıdan en önemli olay hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Siyasi yasaklar için halk oylaması
  Soru Açıklaması
  15.
 • Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkelerine Devletçilik ve Devrimcilik ilkeleri eklenmiştir.
 • Kamalizm(Kemalizm) ilk kez parti programına girmiştir.
 • Fırka yerine parti sözcüğünün benimsenmiştir.
 • Partinin temel düşüncelerini yansıtan altı ilke Kurultay tarafından kabul ve ilan olunmuştur.
 • Yukarıdakilerden hangileri 1931 Kurultay’ı için söylenebilir?
  Doğru Cevap: "D" I-III-IV
  Soru Açıklaması
  16.
  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin çok partili hayata geçmesine katkı sağlayan etkilerden değildir?
  Doğru Cevap: "B" Sovyet Rusya ile ilişkilerin gelişmesi bakımından çok partili siyasetin önemli olması
  Soru Açıklaması
  17.
  Aşağıdakilerden hangisi Dörtlü Takrir'i imzalamamıştır?
  Doğru Cevap: "A" İsmet İnönü
  Soru Açıklaması
  18.
  1939 Tüzüğü'nün CHP'ye getirdiği en büyük yenilik aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Müstakil Grup'un kurulması
  Soru Açıklaması
  19.
  II. Dünya Savaşı sonrasının demokratik anayasalarının (İtalya, Fransa, Federal Almanya vb.) ortalamasının üzerinde olan Türk Anayasası aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" 1961 Anayasası
  Soru Açıklaması
  20.
  a-Ülkü b-uludağ c-Fikirler d-Gediz e-Taşpınar f-Doğuş g-Karacadağ h-Dranoz 1-Ankara 2-Bursa 3-İzmir 4-Manisa 5-Afyon 6-Kars 7-Diyarbakır 8-Sinop                       Aşağıdakilerden hangisinde, Halkevlerinde çıkan dergi adı ve şehir doğru olarak eşleştirilmiştir?
  Doğru Cevap: "A" 1-a, 2-b, 3-c ,4-d, 5-e ,6-f, 7-g, 8-h
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.