Türkiye´de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi
Deneme Final Sınavı 5
1.
TBMM'nin açılmasında Mustafa Kemal'in yayınladığı genelgenin daha çok dini duygulara hitap eden ifadeler barındırmasının temel nedeni nedir?
Doğru Cevap: "A" Türk toplumunun dindar yapısı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi  Serbest Cumhuriyet Partisi'nin kapatılma kararının arkasındaki gerekçeler arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "D" Devletçi bir politika izlemeleri
Soru Açıklaması
3.
Mustafa Kemal Paşa'nın, 8 Nisan 1923’te yayınladığı “9 Umde/ilke”den oluşan bir beyannamenin ilk iki maddesinin içeriğinde vurgulanan nedir?
Doğru Cevap: "E" Cumhuriyetçilik
Soru Açıklaması
4.
12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbe sonunda bütün yasaklara ve sıkı denetimlere rağmen eski siyasi partilerin geleneğinden gelen siyasal oluşumların önüne tümüyle geçilemedi ve kısa zamanda siyasi parti kurma aşamasına geçildi. Adalet Partisi devamı olduğu gerekçesiyle Milli Güvenlik Konseyi kararı ile kapatılan parti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Büyük Türkiye Partisi (BTP)
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi 28 Şubat 1997’deki MGK kararlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" İmam Hatip Liselerinin kapatılması istendi
Soru Açıklaması
6.
20 Ekim 1991 tarihinde yapılan genel seçimlerde parlamentoya girmeyi başaran siyasi partilerin aldıkları oy oranına göre çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" DYP-ANAP-SHP-RP-DSP
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi 1960 darbesinden sonra ilk genel seçimlere katılmak üzere kurulan partilerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Demokrat Parti 
Soru Açıklaması
8.
2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP'li Abdullah Gül'ün adaylığı üzerinden ortaya çıkan tartışmalar neticesinde erken seçim kararı alınmasına aşağıdakilerden hangisi en fazla etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "B" E-muhtıra
Soru Açıklaması
9.
1973 seçimlerinden sonra 1974'te kurulan hükumet, hangi partilerden oluşuyordu?
Doğru Cevap: "C" Cumhuriyet Halk Partisi-Milli Selamet Partisi
Soru Açıklaması
10.
DP, izleyeceği otoriter eğilimin ilk işaretlerini gösterdiği, 1954 seçimleri sonrası ilçe haline getirdiği ve böldüğü iller aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kırşehir ve Malatya
Soru Açıklaması
11.
27 Mayıs 1960’tan sonra Türkiye işçi eylemleri ile tanışmıştır. Buna göre Türkiye'deki ilk işçi eylemi nasıl olmuştur?
Doğru Cevap: "B" İstanbul’da Kavel fabrikasındaki işçilerin greve gitmesi nedeni ile
Soru Açıklaması
12.
Ordunun askeri müdahale yapabileceği ilk kez hangi olayla belirmiştir?
Doğru Cevap: "B" 9 Subay hadisesi
Soru Açıklaması
13.
17 nisan 1993 tarihinde Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ani ölümüyle 16 Mayıs'ta TBMM'de bir oylama yapılmış ve Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı olmuştur. Demirel'in Cumhurbaşkanı olduktan sonra yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tansu Çiller
Soru Açıklaması
14.
DP'nin iktidarda kaldığı sürece ilişkin yukarıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" DP, iktidarda kaldığı tüm süre boyunca tüm muhalefet partileri ile ılımlı ilişkiler geliştirdi.
Soru Açıklaması
15.
8 Temmuz 1993’te yapılan anayasa değişikliğiyle radyo ve televizyon yayıncılığında gerçekleşen düzenleme hangi ilgili maddeye göre yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 133
Soru Açıklaması
16.
Demokrat parti kaç tarihinde kapatılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 29 Eylül 1960
Soru Açıklaması
17.
"Cumhuriyet Halk Partisi’nin “ana vasıfları” olan 6 ilke (cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve devrimci), 1937 yılında Anayasaya alınarak devletin nitelikleri haline getirilmiştir". Bu ilkelerin Anayasaya taşınması fikrini tartışmaya açan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İsmet İnönü
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nda 29 Ekim 2005 tarihinde yapılan değişikliklerden biridir?  
Doğru Cevap: "E" Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve kontrolüne ilişkin süreç yeniden düzenlenmiştir. 
Soru Açıklaması
19.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilk kez bir sosyalist partinin girmesiyle sonuçlanan seçim aşağıdaki tarihlerden hangisinde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1965
Soru Açıklaması
20.
1955’de Demokrat Parti’den ayrılan milletvekillerinin kurduğu parti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hürriyet Partisi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.