Türkler ve İslamiyet, Türklerin İslamiyet’e Girmeleri

Türkler ve İslamiyet, Türklerin İslamiyet’e Girmeleri

Türkler ve İslamiyet

İslamiyet Öncesi Türklerde İnanış

Türkler ve İslamiyet bir araya gelmeden önce;

– Gök Tanrı’ya inanılırdı

– Türk töresince hırsızlık, yalancılık, adaletsizlik yasaktı.

– Öldükten sonraki hayata inanılırdı.

– Din adamlarının herhangi bir üstünlüğü bulunmazdı.

– En önemli değerlerinden biri vatan sevgisiydi.

– Cihan hakimiyeti ülküsü vardı

İSLAM İNANIŞI

– Tek Allah inancı vardı.

– İslam’a göre hırsızlık, yalan söylemek günah sayılır.

– Güzel ahlak övülür.

– “Yapılan her iyilik ve kötülüğün karşılığı öldükten sonra görülür (cennet ve cehennem)”. İnanışı vardır.

– “Temizlik imandandır.” İlkesi vardır.

– İslamiyet hoşgörü dinidir.

– Din adamlarına ayrıcalık tanıyan ruhban sınıfı yoktur.

– Vatan sevgisi kutsaldır.

– Cihat ve Gaza anlayışı vardır. İslam’ın yayılması için çalışılır.

Türklerin İslamiyet’e Girmeleri

– Türkler ile Müslümanlar Hz.Ömer döneminde  İran’ın fethiyle sınır komşusu olmuşlardır.

– Hz.Osman döneminde Türkler ile Müslümanlar arasında ilk kez savaşlar başlamıştır.

– Emeviler döneminde bu savaşlar devam etmiş  ve Emevilerin Arapları diğer Müslümanlardan

Üstün tutmaları ve Türklere karşı son derece sert davranmaları nedeniyle bu dönemde Türkler arasında İslamiyet yayılmamıştır.

– Abbasiler döneminde özellikle 751 Talas Savaşı’ndan sonraki dönemde Türklerle Araplar arasındaki savaşlar sona ermiş ve İslamiyet Türkler arasında hızla yayılmaya başlamıştır.

Talas Savaşı (751) (Abbasiler-Çinliler)

Nedeni: Çin’in Orta Asya’yı ele geçirmek için harekete geçmesi.

Sonuçları: Dini, siyasi ve kültürel sonuçları vardır.

– Türklerin de yardımıyla Abbasi ordusu Çin ordusunu yenilgiye uğratmıştır.(siyasi)

– Türk-Arap(Müslüman) mücadeleleri sona ermiştir.(siyasi)

– Orta Asya Çinlileşmekten kurtulmuştur.(siyasi)

– Çin’in batıya ilerleme politikası başarısızlıkla sonuçlanmıştır.(siyasi)

– 751 yılı Türk-İslam Tarihinin başlangıcı olmuştur.(siyasi)

– Türkler, Abbasi Devleti’nin hizmetinde görev almışlardır.(siyasi)

– İslamiyet Türkler arasında yayılmış ve Orta Asya İslamlaşmıştır.(Dini)

– Kâğıt Çin dışında da üretilmeye başlanmıştır.(Kültürel)

İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyları Karluk,  Yağma ve Çiğil Türkleridir.10. yüzyılın başlarında Oğuzlar, daha sonra da İtil(Volga) Bulgarları İslamiyeti kabul ettiler.

Türklerin İslamiyet’i Kabul Etmelerini Kolaylaştıran Etkenler

– İslamiyet’teki Allah inancı ile Türklerdeki Gök Tanrı inancı arasındaki benzerlik.

– İslamiyet’teki Cihat düşüncesi ile Türklerdeki Cihan hakimiyeti düşünceleri arasındaki benzerlik.

– Her iki inanç sisteminde de ahiret düşüncesinin olması.

– İslamiyet’in ahlaki kurallarının Türk ahlak anlayışına uygun olması.

– Türkler İslamiyet’i siyasi hakimiyet yolu ile değil, kendi istekleriyle ve Müslüman tüccarlar aracılığıyla tanıyarak benimsemişlerdir.

– Eski ve köklü bir kültüre sahip olan Türkler İslamiyet’i kabul etmekle milli benliklerini kaybetmemişler ve milli kültürlerini korumuşlardır.

 Türklerin İslam Devletindeki Hizmetleri

– İslam dünyasını dış saldırılara karşı (Bizans ve Haçlı saldırılarına) korudular.

– İslam dünyasında siyasi birliği sağladılar.

– Halifeliği koruyup (Büveyhoğularının baskısından) halifeliğin devam etmesini sağladılar.

– İslam dinini yaydılar. (Pakistan, Afganistan, Bangladeş ve Hindistan’ın bir kısmı ile Balkanlar).

– İslam kültür ve medeniyetini geliştirip yaydılar.