XIX. Yüzyıl Türk Dünyası
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Türk toplulukları arasında birlik oluşturmak gerektiğini ve bunu İslam birliği (Pan-İslamizm) idealinin tamamlayıcı bir parçası olarak gören II. Meşrutiyet sonrasında Rusya'dan gelen Türk yazar aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Sibiryalı Abdürreşid İbrahim
Soru Açıklaması
2.
1905 yılına kadar Rusya'daki tek Müslüman yayın organı hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tercüman
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Bolşevik siyasetinin Rusya Türklerine karşı başvurdukları uygulamalar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Türkiye ile Rusyalı Türkleri yakınlaştırmaya yönelik adımların atılması
Soru Açıklaması
4.
1920’lerden Sovyetlerin Türk Kavimlerini ayrıştırmaya yönelik ilk girişimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Alfabenin değiştirilmesi
Soru Açıklaması
5.
1880’lerden itibaren kültür faaliyetleriyle öne çıkan ve Rusya Türkleri arasında dünyevi modernleşmenin öncüsü olan şahıs kimdir?
Doğru Cevap: "A" İsmail Gaspıralı
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı muallimlerinin Rusya'ya gittiklerinde eğitim alanında karşılaştıkları gelişmelerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Rus okullarında öğrencilere baskı uygulanması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Şihâbüddin Mercani’yi diğer ulemalardan ayıran özelliğidir?
Doğru Cevap: "C" Rus okulunda öğretmenlik yapan ilk Müslümandır.
Soru Açıklaması
8.
Rusya’da Müslüman kadın hareketinin sesini duyurmasında önemli bir rol oynayan dergi hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Süyüm Bike
Soru Açıklaması
9.
Aşağıda Rızaeddin b. Fahreddin'e dair verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Diğer reformcu alimler gibi çok seyahat etmiştir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Kazan Hanlığı'nın düşmesinin sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Baskılar, Tatarları Hristiyanlaşmaya yöneltti.
Soru Açıklaması
11.
Rusya Müslümanları İttifakı Partisi aşağıdakilerden hangi kongre sonucunda kurulmuştur? 
Doğru Cevap: "C" III. Kongre
Soru Açıklaması
12.
Troyskili Ahmed Taceddin kimdir? 
Doğru Cevap: "A" Ural Taraflarından Gelen Bir Tatar aydını
Soru Açıklaması
13.
Rusya’da Kazan Tatarcasıyla yayınlanan ilk gazete hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kazan Muhbiri
Soru Açıklaması
14.
Rusça dersini okutacak öğretmenler yetiştirmek için hangi tarihte Kazan’da Öğretmen Okulu (Uçitel’skaya Şkola) açıldı?
Doğru Cevap: "B" 1876
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi İslamlaşma ve Tatarlaşmanın önüne geçebilmek için Rus yetkililerin aldığı tedbirlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Geleneksel Tatar eğitim müesseselerine modern eğitimi getirmek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.