XIX. Yüzyıl Türk Dünyası
Deneme Ara Sınavı 2
1.
Nâsırî’nin geleceğe yönelik en önemli etkisi ne olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Tatar lehçesinde yazması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Tatar girişimcilerin ticaret alanında geri kalmalarının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sanayi Devrimi’nin gerisinde kalmaları
Soru Açıklaması
3.
Pan-Slavist fikirlere tepki duyarak milli duyguları uyanan İsmail Gaspıralı, hangi tarihte bir arkadaşıyla beraber Osmanlı Türklerine yardım etmek niyetiyle yola çıktıysa da, Odessa’da durduruldu?
Doğru Cevap: "A" 1867
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Genç Tatarlar adlı harekatın liderinin adıdır? 
Doğru Cevap: "A" Abdürreşid Mehdi
Soru Açıklaması
5.
Moskova Kongresinde Rusya'nın ünitarist yapısını savunan Rus Müslüman aydın kimdir?
Doğru Cevap: "A" Ahmed Salihov
Soru Açıklaması
6.
Türk Yurdu dergisinin kuruluşunda ve Türk Ocağı’nın kurucuları arasında yer alan, Tercüman-ı Hakikat gazetesinin başyazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ağaoğlu Ahmed
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi yeni nesil Tatar edebiyatının roman tarzında ilk eseri olan Hüsameddin Molla'nın yazarıdır?
Doğru Cevap: "A" Musa Akyiğitzade
Soru Açıklaması
8.
Nâsırî tarafından kaleme alınarak Kazan Türklerinin sosyal hayatının ele alındığı, geleneksel edebiyattan farklı olarak ilk defa Avrupa tarzında yazılan ve bir mollanın maceralarının ve aşk hikayesinin anlatıldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hüsameddin Molla
Soru Açıklaması
9.
Kazak-Kırgızların 1897’deki nüfusu ne kadardır?
Doğru Cevap: "B" Kazak-Kırgızların 1897’deki nüfusu 4 milyon 285 bin idi.
Soru Açıklaması
10.
Rusya’da Kazan Tatarcasıyla yayınlanan ilk gazete hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kazan Muhbiri
Soru Açıklaması
11.
Rusya Müslümanlarında Birlik (İttifak) Fikrinin ilk kongresi hangi tarihte yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 15 Ağustos 1905
Soru Açıklaması
12.
İdil Bulgarlarının İslam dinini seçmesinden (922) kaç yıl sonra Ruslar da Hıristiyanlığı kabul ettiler?
Doğru Cevap: "E" 1
Soru Açıklaması
13.
Ceditçilik akımını başlatan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İsmail Gaspıralı
Soru Açıklaması
14.
Rusya'da Meşrutiyet Döneminin sonundaki mecliste ilk Müslüman vekiller hangi tarihte yerlerini almıştır? 
Doğru Cevap: "C" 1906
Soru Açıklaması
15.
Türkistan’ın yerleşik ahalisi kimlerden oluşuyordu?
Doğru Cevap: "A" Türk kökenli Özbeklerden ve İranî Taciklerden 
Soru Açıklaması
16.
Sibiryalı Abdürreşid İbrahim kimdir? 
Doğru Cevap: "E" Özbek Hanı
Soru Açıklaması
17.
Kırım’da örgütlenen Genç Tatarlar hareketinin lideri kimdir?
Doğru Cevap: "E" Abdürreşid Mehdi
Soru Açıklaması
18.
"1914’te yayınlanmaya başlanan dinî reform taraftarı İslam Mecmuası kuzeyin ıslahçı ulemasından kadı Rızaeddin b. Fahreddin ve Musa Cârullah’ın eserlerine dayanarak, İslam açısından kadınların özgürlüklerini savunma cesaretini gösterdi". İslam Mecmuası adlı bu dergiyi aşağıdaki kişilerden hangisi çıkarmıştır? 
Doğru Cevap: "A" Kazanlı Halim Sabit
Soru Açıklaması
19.
XIX. yüzyılda Tatar halkında en büyük toplumsal güç aşağıdakilerden hangisiydi?
Doğru Cevap: "B" Ulema
Soru Açıklaması
20.
1890 yılında Rusya Tatarlarını ilk defa bir araya getiren Gaspralı İsmail Bey bu toplantısını hangi şehirde yapmıştır?
Doğru Cevap: "A" Ninji Novgorod
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.