XIX. Yüzyıl Türk Dünyası
Deneme Final Sınavı 1
1.
Azerbaycan’da ilk milli uyanış hareketini başlatan kimlerdir?
Doğru Cevap: "C" Mehmet Ali Mirza Kazım Bey, Abbas Kuliağa Bakühanov
Soru Açıklaması
2.
18. Yüzyılda Rusya'nın dışında Kazak topraklarında kısmen de olsa hükümdarlık kuran devlet hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Çin
Soru Açıklaması
3.
İlk Kazakça-Rusça sözlük hangi tarihte basılmıştır? 
Doğru Cevap: "C" 1883
Soru Açıklaması
4.
Rus yönetimine karşı Türkistan’da ortaya çıkan en büyük direniş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Basmacı isyanı
Soru Açıklaması
5.
1884’te hangi şehrin düşmesiyle Türkistan tamamen Ruslar tarafından işgal edilmiş oldu?
Doğru Cevap: "C" Merv
Soru Açıklaması
6.
1820’lerde tasfiye edilen hanlıkların yerine Rus vilayetleri kuruldu: Bakü, Derbend, Şeki, Karabağ, Şirvan ve Talış. Askeri kumandanlar tarafından yönetilen bu vilayetleri ne ad veriliyordu?
Doğru Cevap: "C" Naçalnik
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Zor Zaman Şairleri olarak bilinen İslami eğilimli Kazak aydınlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Çokan Velihanov
Soru Açıklaması
8.
Kazaklar hangi yıllar arasında Rus hakimiyetine girmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1731 - 1740
Soru Açıklaması
9.
Bağımsız Kazak Hanlığının başlangıç dönemi aşağıdaki isimlerden hangisi ile başlatılmıştır? 
Doğru Cevap: "B" Kasım Han
Soru Açıklaması
10.
I. Sır Derya II. Fergana III. Semireçye 1867’de başşehri Taşkent olan bir Türkistan Genel Valiliği kuruldu. Böylelikte, tarihte ilk kez olarak Türkistan adını taşıyan bir siyasi birim oluşturulmuş oldu. Bu bölge yukarıdaki bölgelerden hangisini hakimiyeti altında tutmaktaydı?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Rusların Türkistan'ı ele geçirdiği sırada ve hemen sonrasında yaşanan gelişmelerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Ruslar güney Türkistan'ı ele geçirirken özellikle Türkmenler tarafından büyük bir direnişle karşılaştı. 
Soru Açıklaması
12.
Issık Göl’den Sırderya nehrine kadar olan Kazak-Kırgız bozkırları tamamen Rusların eline ne zaman geçti?
Doğru Cevap: "E" XIX. yüzyılın ortalarında
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi 1917 ihtilalleri sonrasında kurulan yönetimlerden birisidir? 
Doğru Cevap: "A" Buhara Halk Cumhuriyeti
Soru Açıklaması
14.
Kazak milli kimlik ve bilincinin oluşmasında etkisi olan en önemli eser Mircakip Dulatov'un şiirlerinden oluşan Uyan Kazak! adlı eser kaç yılında yayımlanmıştır ?
Doğru Cevap: "B" 1909
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden kavramlardan hangisi Kazak aristokrasisinin Rus asiller sınıfına dâhil edilmemesinin nedeni olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" İnorodtsı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Rusya’nın, Azerbaycan’ı hakimiyeti altına aldıktan sonra izlediği politikalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Resmi yazışmalarda Tatarca kullanılması.
Soru Açıklaması
17.
1870’lerde Çarlık Rusyasının en yüksek oranda nüfus artışı gösteren şehri hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bakü  
Soru Açıklaması
18.
İlk Kazak Deyimleri Sözlüğü'nü hazırlayan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "A" Mendiyar Bekçurin
Soru Açıklaması
19.
Kasım Han’ın peşpeşe hüküm süren üç oğlu döneminde (1518-38) hanın otoritesinde zayıflamayla birlikte Kazak kabileleri hangi isimle üç ana gruba ayrılmıştır ?
Doğru Cevap: "B" Ulu Cüz-Orta Cüz- Kişi Cüz
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki olaylardan hangisi sonucunda Özbek-Kazaklar sadece Kazak olarak tanınır hale gelmiştir?
Doğru Cevap: "E" Deşt-i Kıpçak’ı terk edenlerle kalanlar arasındaki siyasi ve hanedan farklılıklarının etnik farklılığa dönüşmesiyle.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.