XIX. Yüzyıl Türk Dünyası
Deneme Final Sınavı 2
1.
Erivan ve Nahçivan hanlıkları dışında Aras Nehri’nin kuzeyinde bulunan hanlıkların (Bakü, Şirvan, Şeki, Gence, Karabağ, Lenkeran, Kuba, Derbend) Rusya’ya katıldığını bildiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gülistan Antlaşması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi İkinci Kuşak Ceditçiler arasında yer alır? 
Doğru Cevap: "B" Abdullah Kadiri
Soru Açıklaması
3.
Kazan ve Astrahan Hanlıklarını ele geçiren Rus çarı kimdir?
Doğru Cevap: "A" IV. Ivan
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Cedit edebiyatının önemli isimlerinden olan Çağatay Gürünü (Çağatay Sohneti) isimli bir dernek kurmuş ve 1920'de kurulan Buhara Halk Cumhuriyeti'nde önemli görevler almış edebiyatçıdır?
Doğru Cevap: "C" Abdurrauf Fıtrat
Soru Açıklaması
5.
XIV. ve XIX. asırlar arasında Orta Asya’da hakim olan Farsça etkisindeki Türk lehçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Çağatayca
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Bronz Çağında Kazak topraklarında yerleşim yapmış kültürün adıdır? 
Doğru Cevap: "A" Andronovo
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Kazak hukuk sistemiyle İslami kuralların karışımından oluşan ve Jeti Jargı (Yedi Yargı) denen bir kanun hazırlatmıştır?
Doğru Cevap: "B" Tavke Han
Soru Açıklaması
8.
1868’de kuzey Türkistan (Kazakistan) bozkırları yeniden düzenlendi ve üç yeni bölge (oblast) oluşturuldu. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir? 
Doğru Cevap: "E" Turgay
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılın sonlarına doğru Azerbaycan ekonomisinde yaşanan gelişmelerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Petrolün doğru işlenmemesi sonucu ekonomide zayıflama görüldü
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Mircakip Dulatov’un 1909’da Kazak milli kimlik ve bilincinin oluşmasında etkisi olan önemli eseridir?
Doğru Cevap: "D" Uyan Kazak
Soru Açıklaması
11.
1905 İhtilaline kadar yayınlanan gazetelerden biri olan ve 30 Mart 1903’den itibaren Tiflis’de  Şark-i Rus gazetesi kim tarafından çıkarılmaya başlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Mehmet Ağa Şahtahtinski
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Türkistan'ın Modernleşmesine etki eden etnik unsurlardan birisidir? 
Doğru Cevap: "A" Tatar Tesiri
Soru Açıklaması
13.
Türkistan'ın modernleşme faaliyetlerinin başladığı ve bir merkez niteliğindeki şehir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Taşkent
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Türkistan uyanışına etki eden faktörlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
15.
II. Katerina’nın step bölgesini kontrol altına almak ve Kazakları yerleşik hayata geçirmek adına aldığı kararlarla bu bölgede camiler, okullar açtırması kaçıncı yüzyıla denk gelmektedir ? 
Doğru Cevap: "C" XVIII
Soru Açıklaması
16.
Rusça bilen, Rus yayınlarını takip eden, oryantalistlerle ve ilim adamlarıyla temasta olan, usûl-i cedit mektepleri açtıran ve bunlar için Tatar muallimler getirten Hive hanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İsfendiyar Han 
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Kazak Bölgesindeki Rus yayılımına baş kaldıran ve 10 yıldan daha fazla mücadele eden kişinin adıdır?
Doğru Cevap: "D" Sultan Kenesarı
Soru Açıklaması
18.
Diğer adı Yeni Buhara olan ve Buhara’nın 15 kilometre yakınındaki tren istasyonunda Ruslar tarafından oluşturulan kasaba aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Kagan 
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Mirza Fethali Ahundov'un gerçekleştirdiği milli kültürel faaliyetlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Azerbaycan topraklarında kullanılmakta olan Arap harflerinin kullanılması konusunda faaliyetler gerçekleştirmiştir
Soru Açıklaması
20.
İlk Kazakça-Rusça (Rusça-Kazakça bölümüyle birlikte) sözlük kaç yılında yayımlanmıştır ? 
Doğru Cevap: "C" 1883
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.