XIX. Yüzyıl Türk Dünyası
Deneme Final Sınavı 3
1.
Türkistanlıların ülke yönetiminde etkili duruma gelmesi için mücadele eden gazete aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Uluğ Türkistan
Soru Açıklaması
2.
Rusya'da Türk dilinde çıkan ilk gazete hangi tarihtedir?
Doğru Cevap: "C" 1832
Soru Açıklaması
3.
Bu yayın organı, 1883’de Kırım’ın Bahçesaray şehrinde İsmail Bey Gaspıralı tarafından yayımlanmaya başlamıştır. Azerbaycan aydınlarından bazılarını fikri bakımdan etkilemiştir. Bu yayın, Rusya’da yaşayan Türklerin bir anlamda gayr-i resmi organı hâline gelmiştir. Bu yayının esas hareket alanını “dilde, fikirde, işte birlik” şiarı teşkil etmekteydi. Yukarıda bahsedilen yayın organı hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tercüman gazetesi
Soru Açıklaması
4.
Büyük Petro (1689-1725), Buhara ve Hive hanlıklarındaki karışıklıklardan yararlanarak buraları kendisine tâbi kılmak ve Orta Asya yoluyla Rus ticaretini Hindistan’a açmak istiyordu. 1717 yılında düzenlenen Rus seferi başarısızlıkla sonuçlandı; buraya gelen Rus askerî gücü neredeyse tamamen ortadan kaldırıldı. Bu seferin düzenlendiği yer neresidir?
Doğru Cevap: "B" Hive 
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerin hangisi Azerbaycan halkının, eğitim ve kültür seviyesini yükseltmek, milli basın ve mil­li dilin en yüksek seviyede olmasını sağlamak için mücadele eden Azerbaycan aydınlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İsmail Bey Gaspıralı
Soru Açıklaması
6.
Müftü İkram Efendi müftülük görevini bırakarak şehri terk etmek zorunda kalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yeni okulların faydasını cesaretle savunması
Soru Açıklaması
7.
 • Portekizlilerin Çin'den Hindistan'a ve Avrupa'ya ulaşan deniz yolunu keşfetmeleri
 • Avrupa mallarının istilası
 • İran'ın Şiileşmesi
 • Yukarıdakilerden hangisi Türkistan'ın XVI. yüzyılda iktisadi ve kültürel açıdan gerilemesinin sebepleri arasında gösterilebilir?
  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması
  8.
  Bakü’ye gelen ilk yabancı petrol sanayicisi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Nobel
  Soru Açıklaması
  9.
  Hangi ülkeyle olan savaşın kötü gitmesi üzerine 1904 yılı başında Rusya’nın her tarafında huzursuzluklar ve terör faaliyetleri baş gösterdi?
  Doğru Cevap: "C" Japonya
  Soru Açıklaması
  10.
  Rusya, Hokand Hanlığını ne zaman tamamen ortadan kaldırdı?
  Doğru Cevap: "A" 1876
  Soru Açıklaması
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi İlk Kuşak Ceditçiler arasındadır? 
  Doğru Cevap: "B" Mahmud Hoca Behbûdî
  Soru Açıklaması
  12.
  Rus köylülerin Kazak topraklarına göçü hangi tarihte başlamıştır? 
  Doğru Cevap: "E" 1860'lar
  Soru Açıklaması
  13.
  Aşağıdakilerden hangisi İlk Kuşak Ceditçiler arasındadır? 
  Doğru Cevap: "A" Münevver Karî
  Soru Açıklaması
  14.
  Aşağıdakilerden hangisi ilk Özbek romanını yazan kişinin adıdır? 
  Doğru Cevap: "A" Hamza Hakimzade Niyazi
  Soru Açıklaması
  15.
  General M. A. Matyuşkin komutasındaki Rus orduları hangi tarihte Bakü’yü ele geçirdi?
  Doğru Cevap: "A" 26 Temmuz 1723
  Soru Açıklaması
  16.
  Aşağıdakilerden hangisi Kazak aydınlarından birisidir? 
  Doğru Cevap: "C" Çokan Velihanov
  Soru Açıklaması
  17.
  18. yüzyılın sonunda Rus kraliçesi II. Katerina'nın Kazak Bölgesinde Müslümanlık dinini desteklemesi ve bölgede camiilerin, okulların açılmasını desteklemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
  Doğru Cevap: "A" Dindarlaşmış göçebelerin daha uysal ve yönetilebilir olacağına inanmış olması.
  Soru Açıklaması
  18.
  Azerbaycan’da ilk milli uyanış hareketini başlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Mehmet Ali Mirza Kazım Bey
  Soru Açıklaması
  19.
  Son Kazak hanlık kurumu Rusya tarafından hangi yılda ortadan kaldırılmıştır? 
  Doğru Cevap: "A" 1848
  Soru Açıklaması
  20.
  Sovyetlerin Buhara’nın yeni statüsünü tanıdığı ve bağımsızlığını onayladığı, para basma gibi haklar tanıdığı antlaşma kaç yılında imzalanmıştır? 
  Doğru Cevap: "E" 1921
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.