XIX. Yüzyıl Türk Dünyası
Deneme Final Sınavı 4
1.
Aşağıdakilerden hangisi Temmuz 1914’te İstanbul’u ve Edirne’yi ziyaret ettikten sonra gezi izlenimlerini yayınladı?
Doğru Cevap: "A" Müftü Mahmud Hoca Behbudî
Soru Açıklaması
2.
Çarlık döneminde Ruslar tarafından Elizavetpol adının verildiği Azerbaycan şehrinin günümüzdeki adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gence
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.