XIX. Yüzyıl Türk Dünyası
Deneme Final Sınavı 5
1.
Kök-Türklerin batı kanadı, Maveraünnehr’de ne zaman hâkimiyet kurdu.
Doğru Cevap: "B" VI. yüzyılın ikinci yarısında
Soru Açıklaması
2.
1880'lerde yeni bir dönemin habercisi olan ve Ruslar tarafından yapılan demiryolu hatlarının ilki aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Krasnovodsk hattı 
Soru Açıklaması
3.
Abdülhamid dönemini eleştiren şiirleri yüzünden tutuklanarak Selanik’e sürgüne yollanan Azerbaycanlı şair kimdir?
Doğru Cevap: "B" Mehemmed Hadi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Rus Çarlığında Slav olmayan tebaayı tanımlamak için kullanılan yasal kavramdır? 
Doğru Cevap: "A" İnorodtsı 
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Tatar kadınlarının Türkistanlı kadınlara destek olmak için 1913-1918 yılları arasında çıkardıkları dergidir?
Doğru Cevap: "B" Süyüm Büke
Soru Açıklaması
6.
Türkistan'lıların mücadelesine dahil olmak isteyen, İşan Sultan adlı Basmacı lideriyle beraber 200 Tacik Basmacıyla Düşenbe’deki Rusları kuşatan kimdir?
Doğru Cevap: "C" Enver Paşa
Soru Açıklaması
7.
Moğol istilasının ilk dönemleri Türkler açısından bir yıkım olduğu gibi Türk topluluklarının kaynaşmasına yol açtı; bunun sonucunda Türk dilleri Orta Asya’ya kök saldı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Timur'un ortaya çıkmasıyla yaşanan gelişmelerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Timur, başşehir olarak seçtiği Buhara’yı bayındır bir hâle getirdi.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan kızlar için açılan okullardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Marinski
Soru Açıklaması
9.
1868 düzenlemelerine kadar Kazak Müslümanları hangi müftülüğe bağlıydılar?
Doğru Cevap: "A" Orenburg
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Azerbaycan tarihini anlatan önemli bir kaynak eserdir?
Doğru Cevap: "B" Gülistan-ı İrem
Soru Açıklaması
11.
Rus Çarlığında Slav olmayan tebaayı tanımlamak için kullanılan yasal kavram aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" İnorodtsı
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi  Rusya'da Türk dilinde çıkan ilk gazetedir?
Doğru Cevap: "B" Tifliskie Vedemosti
Soru Açıklaması
13.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
14.
1884’te hangi şehrin düşmesiyle Türkistan tamamen Ruslar tarafından işgal edilmiş oldu?
Doğru Cevap: "C" Merv
Soru Açıklaması
15.
Türkistan'daki ilk gazeteler hep hangi şehirde çıktı?
Doğru Cevap: "C" Taşkent
Soru Açıklaması
16.
Reformcu ve inkılâpçı görüşler içeren piyeslerin yanında ilk Özbek romanını yazan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "A" Hamza Hakimzade Niyazi
Soru Açıklaması
17.
I- Kazak bozkırlarının dört eyalete ayrılması. II- Kazak topraklarının Rusya devletinin malı sayılması. III- Sultan makamının ortadan kaldırılması. Verilen seçeneklerden hangisi ya da hangileri 1868'de çıkan Bozkır Bölgesi İdaresi yasasının sonuçlarındandır?
Doğru Cevap: "A" I, II, III
Soru Açıklaması
18.
Kazak hanlığı batıda Yayık (Ural) ve İdil (Volga) nehrine kadar aşağıdakilerin hangisinin hükümdarlığında genişledi?
Doğru Cevap: "B" Kasım Han
Soru Açıklaması
19.
Karabağ’da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini doğduğu yerde yaptıktan sonra Tiflis’te Gori Öğretmen Okuluna  girmiş ve 1904’de buradan mezun olmuş olan Azerbaycan’ın önemli bestecisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Üzeyir Bey Hacıbeyov 
Soru Açıklaması
20.
Buhara’da çıkan ilk gazete aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Buharayı Şerif
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.