Otuz Yıl Savaşları (1618-1648)

Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu’ndaki prenslerin savaşıdır. Fransa, İsveç, Danimarka, Hollanda da katılmıştır.

Vestfalya Antlaşması ile Avrupa halkına mezhep seçme özgürlüğü tanınmıştır.

İspanya ve İsviçre imparatorluktan ayrılmıştır.

Oliver Cromwell   İngiltere’nin yönetim biçimini krallıktan cumhuriyet’e çevirmis ama 1650’den ölünceye kadar Devlet Koruyucu Lord unvanı ile ülkeyi tek başına idare etmistir.

XVIII. YÜZYIL’DA AVRUPA (Aydınlanma Çağı)

Akıl Çağı XVII. yy

Aydınlanma Çağı XVIII. yy

Aydınlanma Çağına Etki Eden Bazı Düşünürler

John Locke (1632-1704)

İktidarın sınırlandırılması ve bu amaçla yasa yapan ve bunları uygulayan güçlerin ayrı ellerde toplanması gerektiğine ilişkin görüşleriyle demokratikleşme yolundaki önemli kilometre taşlarından biridir.

  • Tabula Rassa
  • Hükümet Üzerine
  • İki Deneme

Montesquieu (1699-1755)

  Montesquieu’ya göre “kuvvet kuvveti durdurmalı”yoksa özgürlük olmaz. Onun bu görüşü Batı demokrasisinin temeli olacaktır. Devletin üç ayrı görevi olduuğndan söz eder yasaları yapmak, bunları uygulamak ve suçluları cezalandırmak.

Kanunların Ruhu

J.J. Rousseau (1712-1778)

Halkın iktidarını, her alanda eşitliği ve mutlak demokrasiyi savunur.

“Toplum Sözleşmesi”

İnsanlar tarafından onaylanmamış her yasa hükümsüzdür ve geçersizdir, aslında bu yasa (hukuk) dahi değildir.

Yasama gücü halka aittir ve yalnızca ona ait olabilir.

Voltaire (1699-1778)

18. yy’ın en önemli düşünürleriden biridir. Hatta 18. yy”Voltaire Çağı” olarak kabul edilmektedir.

Feodal yapıya ve Katolik Kilisesine karşı çıkışlarıyla, akılcı yaklaşımı ve alaycı üslubuyla Framsız İhtilali’nin düşünsel yanını hazırlayan en önemli düşünürlerden biridir.

Aydınlanmış bir monark’ın yönetimini ideal bir yönetim tarzı olarak savundu.

Rene Descartes

Modern felsefenin kurucusu

Thomes Hobbes

Herşey maddenin hareketleriyle açıklanmalıdır.

Adam Smith: Milletlerin Zenginliği

Thomas Paine: 37 yaşında Amerika’ya giden bir İngiliz’dir. 1776’da 47 sayfalık “Sağduyu” isimli bir risale yayınladı. Üç ay içerisinde 120 bin adet satan bu risalenin, o zamanki 13 Amerika kolonisinde hemen hemen herkes tarafından okunduğu iddia edilir. Büyük satışa rağmen tek kuruş telif ücreti almayan Thomas Paine, eseriyle koloni halklarına kendi bağımsızlıkları uğruna savaşmaları için açık bir çağrı yapıyordu. Sağduyu, Amerika bağımsızlık meşalesini yakmıştı.