Yakınçağ Avrupa Tarihi
Deneme Final Sınavı 3
1.
1993 yılında yapılan Kopenhag zirvesinde söz konusu Doğu Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği’ne üye olmalarının yolunun açılması ile ne hedeflendi?
Doğru Cevap: "A" Avrupa'nın güvenliği
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Tahran Konferansı'nda (1943) uzlaşılan konulardandır? I. İkinci cephe için Türkiye’nin de savaşa katılması II. Savaş sonrası barış düzeninin korunması için bir uluslararası örgüt oluşturulması III. İkinci cephenin Normandiya ve çıkarma tarihinin Mayıs 1944 olması
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
3.
Fransa’da hayali kurulan yeni düzene dair önerileri içeren bir yayın olan, dönemin ünlü düşünürlerinin de katkı sağladığı yayın hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ansiklopedi
Soru Açıklaması
4.
Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri (SALT) aşağıdaki devletlerden hangileri tarafından imzalanmıştır ?
Doğru Cevap: "B" ABD, SSCB
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Locarno Antlaşmasını imzalayan devletlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bulgaristan 
Soru Açıklaması
6.
II. Dünya Savaşı ile ilgili gerçekleştirilen konferanslar ve tarihleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" San Francisco Konferansı: 25 Nisan-26 Haziran 1945
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde I. Dünya savaşı sırasında Bolşevikler tarafından iktidar ele geçirilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Rusya
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda Soğuk Savaşı döneminde Doğu Avrupa’nın ekonomik durumu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Serbest ekonomi modeli uygulanmıştır  
Soru Açıklaması
9.
Sovyetler Birliği ve Stalin’in politikalarına direnen Doğu Blok ülkesi hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yugoslavya
Soru Açıklaması
10.
İngiltere Başbakanı Churchill ile Sovyet lideri Stalin, daha savaş devam ederken 1944 yılında Moskova’da buluşarak Doğu Avrupa ülkelerinin kaderini belirledikleri Yüzdeler Anlaşması’nı kaç yılında  imzalamışlardır?
Doğru Cevap: "E" 1944 yılında
Soru Açıklaması
11.
Almanya hangi tarihte Fransa'ya savaş açmıştır?
Doğru Cevap: "C" 3 Ağustos 1914
Soru Açıklaması
12.
Rusya açısından Kırım Harbi’nin sonuçları ve Paris Antlaşması düşünüldüğünde aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Rusya’nın güneye inme politikaları önlenmiş oldu.
Soru Açıklaması
13.
I. Dünya Savaşı sonrasında tarih sahnesinden çekilen ülkeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Rus Çarlığı, Osmanlı Devleti, Avusturya-Macaristan
Soru Açıklaması
14.
XVIII. yüzyıl süresince Fransa'da sosyal düzenin “üçüncü sınıf”ı içinde hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Din adamları
Soru Açıklaması
15.
ABD ve Sovyetler Birliği'nin katıldığı ve Soğuk Savaş'ın bittiğinin ilan edildiği konferans aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Malta Konferansı
Soru Açıklaması
16.
Milletler örgütünün kurucu anlaşmasını hazırlamak amacıyla toplanan konferansın çalışmaları sonucunda, Birleşmiş Milletler Antlaşması kaç yılında yürürlüğe girmiştir?
Doğru Cevap: "A" 24 Ekim 1945’de
Soru Açıklaması
17.
Birleşik Amerika'nın II. Dünya Savaşına katılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Japon uçaklarının Pearl Harbor’da bulunan Amerikan üslerine ani baskını
Soru Açıklaması
18.
I. Dünya savaşını resmi olarak sona erdiren ve Almanya ile imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Versailles
Soru Açıklaması
19.
İngiltere'nin Berlin Kongresi'ni yakından takip etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Doğu Akdeniz'deki çıkarların ve Hindistan yolunun güvenliğinin sağlanması
Soru Açıklaması
20.
Avrupa’da 2.dünya Savaşı sonunda ideolojik olarak karşı karşıya gelen ve Soğuk Savaş'ın taraflarını oluşturan ülkeler hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Amerika – Sovyetler Birliği
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.