Yakınçağ Avrupa Tarihi
Deneme Final Sınavı 4
1.
Boris Yeltsin'in çabaları sayesinde engellenen ve Gorbaçov'a düzenlenmek istenen darbe girişimindeki talep ne idi?
Doğru Cevap: "C" Başkanlık yetkilerini Olağanüstü Komite’ye devretmesi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı sonucunda ortaya çıkan devletlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bulgaristan
Soru Açıklaması
3.
Birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'da ortaya çıkan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nazizim
Soru Açıklaması
4.
I. Dünya Savaşı sonrasında Almanya ile yapılan antlaşma hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Versailles Antlaşması
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
6.
Yugoslovya'dan ayrılıp, bağımsızlığını ilan eden ilk devlet hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Slovenya
Soru Açıklaması
7.
1830 İhtilâli sonucunda Fransa’da aşağıdaki dönemlerden hangisi ilan edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Meşruti Krallık Dönemi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi 1918 yılında I. Dünya Savaş'ında barışın sağlanması için ilan edilen "14 Nokta" ilkelerinin sahibidir? 
Doğru Cevap: "D" Woodrow Wilson
Soru Açıklaması
9.
1848 Devrimi’nin Avusturya açısından sonuçları düşünüldüğünde aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" 1848 ihtilali Avusturya’da liberalizm Macaristan’da da milliyetçilik şeklinde belirmiştir.
Soru Açıklaması
10.
14 Nisan 1935 yılında imzalanan Stresa Anlaşmaları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Avusturya'nın bağımsızlık hareketi protesto edilmiştir.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki devletlerden hangisi 1908 yılında Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini duyurmuştur?
Doğru Cevap: "D" Avusturya-Macaristan
Soru Açıklaması
12.
Birinci Dünya Savaşı öncesi "Panslavist" politikalarını uygulayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Rusya
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki devletlerden hangisi İttifak Devletleri'nden birisi olmasına rağmen müttefiklerinin karşısında savaşa girmiştir?
Doğru Cevap: "A" İtalya
Soru Açıklaması
14.
I. Dünya Savaşı'nın çıkmasında aşağıdaki etkenlerden hangisinin en az rol oynadığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "E" Hanedan Çekişmeleri 
Soru Açıklaması
15.
I. Dünya Savaşı'nın başlarında İttifak Devleri içerisinde olup, savaşın sonraki dönemlerinde İtilaf Devleri'ne katılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İtalya
Soru Açıklaması
16.
François Mitterrand’ın Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesindeki en büyük korkusu neydi?
Doğru Cevap: "B" Nüfus ve ekonomi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki liderlerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrasında Yugoslavya'nın uzun yıllar bölünmemesini sağlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Tito
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Potsdam Konferasının en önemli gündem maddelerinden birisidir?
Doğru Cevap: "C" Almanya’nın Nazizimden kurtarılması  
Soru Açıklaması
19.
Yüzdeler Antlaşmasını imzalayan iki ülke ve devlet başkanları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?
Doğru Cevap: "E" İngiltere-Churchill; Sovyetler-Stalin
Soru Açıklaması
20.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde, aşağıdaki ifadelerden hangisi Türkiye aleyhinde bir durum değildir?
Doğru Cevap: "E" Türkiye'nin stratejik önem açısından Avrupa kıtasını Asya kıtasına bağlayan boğazlara sahip olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.