Yakınçağ Avrupa Tarihi
Deneme Final Sınavı 5
1.
Hitler'in izlediği dış politikayı belirleyen ve Almanya'nın yükselişini engellediği için kurtulmaya çalıştığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Versay Antlaşması
Soru Açıklaması
2.
I. Sırbistan  II. Polonya  III. Arnavutluk IV. Yugoslavya V. Belçika  Yukardaki devletlerden hangileri I. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuştur. 
Doğru Cevap: "C" II ve IV 
Soru Açıklaması
3.
Yalta Konferansında hangi devletler Almanya’yı işgal bölgelerine ayırmışlardır ?
Doğru Cevap: "A" ABD, Sovyetler Birliği, İngiltere
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki girişimlerden hangisi Fransız Devlet Başkanı Charles De Gaulle’ün Avrupa bütünleşmesi hayali için attığı önemli bir adımdır?
Doğru Cevap: "B" Almanya ile bir dostluk antlaşmasının imzalanması  
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
6.
I. Almanya'nın, Versay sınırlamalarından kurtarılması II. Bütün Almanların birleştirilerek tek devlet altında toplanması III. Almanların yaşamadığı birçok ülkenin işgal edilmesi Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Hitler'in Almanya dış politikası ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Berlin Duvarının kuruluş yılıdır?
Doğru Cevap: "C" 1961
Soru Açıklaması
8.
1871 yılından 1890 yılında istifa edene kadar Almanya’nın iç ve dış siyasetine aşağıdakilerden hangisi hükmetmiştir?
Doğru Cevap: "C" Bismarck
Soru Açıklaması
9.
ABD ve Sovyetler arasında imzalanan SALT II antlaşmasını, ABD daha sonradan niçin iptal etmiştir?
Doğru Cevap: "B" Sovyetlerin Afganistan’ı işgal etmesiyle
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki ülkelerin Birinci Dünya Savaşı sonrası imzaladığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Macaristan ile Londra
Soru Açıklaması
11.
1989 yılının sonlarına doğru Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Sovyetler Birliği arasında gerçekleşen ve iki ülke soğuk savaşın resmen sona erdiğini tüm dünyaya ilan edildiği zirve hangi ülkede gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "E" Malta
Soru Açıklaması
12.
Üç İmparator Ligi hangi yılda kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" 1872
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin Avrupa Topluğuna üyelik için başvurduğu yıldır?
Doğru Cevap: "B" 1987
Soru Açıklaması
14.
I. Düşük faiz oranlarının etkisiyle ABD menkul değerler borsasında spekülatif hareketlerin çoğalması II. Gelir dağılımdaki eşitsizlik III. Yüksek hammadde fiyatları IV. ABD’de izlenen sıkı para politikasının piyasada emisyon hacmini daraltması V. Hisse senetleri piyasasına yeni oyuncuların girmemesi Yukarıda yer alan maddelerden hangisi/hangileri 1929 Dünya Ekonomik Krizinin nedenleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" I, II, IV, V
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali'nin sebepleri arasında sayılmaz?
Doğru Cevap: "E" Osmanlı İmparatorluğu'nun güç kaybetmesi
Soru Açıklaması
16.
Avrupa Topluluğu'nun ilk genişleme dalgasına yön veren ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ulus-üstü birleşme konusundaki uzlaşma
Soru Açıklaması
17.
1910’da Osmanlı hükümetine başvuran İtalya, Trablusgarp’ta kendisine imtiyaz verilmesini istedi. Ancak, Osmanlı Devleti, bu talebi reddetti. İkinci Fas Buhranı, İtalya için beklediği fırsatı yarattı ise de İtalya krizin savaşa dönüşmesi ihtimali ortadan kalkıncaya kadar beklemeyi tercih etti. Bu sırada Almanya dışında Büyük Güçlerin tekrar onayını almayı başardı. Almanya’nın itirazının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Olayın Balkanlar’a sıçraması ihtimali                  
Soru Açıklaması
18.
II. Düny Savaşı'nda Almanya ilk olarak hangi ülkeye saldırmıştır?
Doğru Cevap: "E" Polonya
Soru Açıklaması
19.
“Asya Asyalılarındır” tezini ortaya atan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Japonya
Soru Açıklaması
20.
II. Dünya Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Danimarka ve Norveç'in Alman işgali altına girmesinin ardından İngiltere'de Churchill hükümeti kurulmuştur.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.