Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Guru Granth Sahib nedir?
Doğru Cevap: "C" Sihlerin kutsal metinleri olarak bilinen kitap
Soru Açıklaması
2.
Konfüçyüs’ün talebelerine derlediği ve okuttuğu Beş Klasiklerden biri olan kitap aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Törenler Kitabı
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisinde mezheplerin yapıları itibariyle incelendiği kategoriler doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" İtikadi, fıkhi ve siyasi
Soru Açıklaması
4.
Tanrı yada tanrıların olağanüstü üstün güçler olarak algılandığı geleneklere ne denir?
Doğru Cevap: "B" Teizm
Soru Açıklaması
5.
Hangisi Çin dinlerinden birisidir?
Doğru Cevap: "A" Taoizm
Soru Açıklaması
6.
Mezhep ayrışmasında çoğunluğa karşı azınlığı ve resmi din anlayışına karşı muhalefeti temsil eden akımlara ne denir?
Doğru Cevap: "E" Heteredoksi mezhepler
Soru Açıklaması
7.
Farklı zaman ve mekânlarda dini hükümlerin nasıl uygulandığı, insanların bu dünyada yaptıklarının sonucu olarak yeniden doğumlarının nasıl olacağı gibi hususlarda Hindularda yol göstermek için kaleme alınan metinler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dharma şastralar
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Cayinizm için geçerlidir?
Doğru Cevap: "A" Digamabaralar ve Svetambaralar isimli iki mezhebe sahiptir.
Soru Açıklaması
9.
Hangisi Sihlerin kutsal metinleridir?
Doğru Cevap: "C" Guru Grand Sahib
Soru Açıklaması
10.
Dinler tarihçisi ele aldığı konuya ilişkin kendi duygu düşünce ve yaklaşımlarını elden geldiğince paranteze alır ve ele aldığı hususu o geleneğin içinden birisi imişçesine anlamaya çalışırsa hangi yöntemi kullanmış olur?
Doğru Cevap: "A" Fenomenolojik yöntem
Soru Açıklaması
11.
Şintoizm’in türediği Şinto kelimesi ne anlama gelmektedir? ?
Doğru Cevap: "C" Tanrıların yolu
Soru Açıklaması
12.
İnsan, acıya dair Dört Seçkin Gerçek hakkındaki cehaletinin üstesinden gelinceye ve Sekiz Dilimli yolu tatbik ederek kurtuluşa ulaşacaktır. Bu kurtuluşa verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Nirvana
Soru Açıklaması
13.
İbadetin; tütsü yakılması, hububat, bir fincan şarap ve kurban sunulması, dini müziklerin çalınması ve onun eşliğinde dans edilmesi şeklinde gerçekleştirildiği din aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Konfüçyanizm
Soru Açıklaması
14.
I. Politesit bir inanca sahiptirler II. Tanrıyı Nam diye adlanırırlar III. Perşembe günlerini kutsal gün kabul ederler Sihizm ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
15.
Mahayana’ya göre aşağıdakilerden hangisi Buddha’nın semavi bedenidir?
Doğru Cevap: "A" Sambhogakaya
Soru Açıklaması
16.
Hangi yüzyıla kadar Budizm Hindistan’da gelişmiştir?
Doğru Cevap: "B" 7.yüzyıl
Soru Açıklaması
17.
Dinler tarihçisi ele aldığı konuya ilişkin kendi duygu düşünce ve yaklaşımlarını elden geldiğince paranteze alır ve ele aldığı hususu o geleneğin içinden birisi imişçesine anlamaya çalışırsa hangi yöntemi kullanmış olur?
Doğru Cevap: "A" Fenomonolojik yöntem
Soru Açıklaması
18.
Guru Granth Sahib nedir?
Doğru Cevap: "C" Sihlerin kutsal metinleri olarak bilinen kitap
Soru Açıklaması
19.
Bir dinin içerisinde farklı yorum tarzlarını karşılayan kavram hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mezhep
Soru Açıklaması
20.
Hangisi Hindu kutsal metinlerinden şruti kategorisinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Mahabharata
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.