Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Ara Sınavı 2
1.
Hinduları kendini ifade etmek için kullandığı sanatana dharma ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "C" Sonsuz/ ezeli yasa
Soru Açıklaması
2.
Budist kutsal metinlerinden içeriklerinin genel olarak Buddha’nın ağzından geldiği kabul edilen Pali dilindeki metinler hangileridir?
Doğru Cevap: "C" Tipitakada
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi tanrıların yolu anlamına gelen kelimeden türemiş dini itikattır?
Doğru Cevap: "C" Şintoizm.
Soru Açıklaması
4.
Cayanizmin en temel ve herhangi bir canlıya zarar vermeme doktorini hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ahimsa
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.