Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Ara Sınavı 5
1.
Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm ibadetleri için doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Tanrılara yiyecek sunmak ibadetin bir parçasıdır
Soru Açıklaması
2.
Cayinizmde Üç mücevher kavramı hangileridir?
Doğru Cevap: "A"  Doğru inanç- doğru bilgi- doğru davranış
Soru Açıklaması
3.
Hinduların kendi dinlerini ifade etmek için kullandıkları isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B"  Sanatana Dharma
Soru Açıklaması
4.
Mahayana’ya göre Buddha’nın şekilsiz, tanımlanmaz hakiki bedeni hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dharrmakaya
Soru Açıklaması
5.
Hangisi varlık hakkındaki gerçeğin tam olarak bilinemeyeceği anlamında kullanılan ve syadvada olarak bilinen doktorinle ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Cayinizm
Soru Açıklaması
6.
Hinduların kendi dinlerini ifade etmek için kullandıkları isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sanatana Dharma
Soru Açıklaması
7.
Dinler tasnifi ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Dinlerle ilgili yapılan sınıflamalar hangi çerçevede olursa olsun genelde sorunlar içerir.
Soru Açıklaması
8.
13. yüzyılda Japonya’da Zen Budizmi olarak varlığını devam ettiren Çin mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ch’an mezhebi
Soru Açıklaması
9.
Taoizm içinde gelişen en önemli mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ch’an Mezhebi
Soru Açıklaması
10.
Hangisi Budist kutsal metinlerinden birisidir?
Doğru Cevap: "E" Tipitakada
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Konfüçyüs’ün Çin’e ait eski metinlerinden derleyerek ortaya koyduğu beş klasik kitaptan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yaz ve Kış Yıllıkları (Fun Fiyu King)
Soru Açıklaması
12.
Hangi ekole göre herşeyin bir kuralı vardır?
Doğru Cevap: "B" Legalist Ekol
Soru Açıklaması
13.
Adalet ve görev ahlakı anlamına gelen ve Konfüçyanizm’de varlığını devam ettiren inanç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yi
Soru Açıklaması
14.
Konfüçyüs’ün talebelerine derlediği ve okuttuğu Beş Klasiklerden biri olan kitap aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Törenler Kitabı
Soru Açıklaması
15.
Veda dini'ne göre her bireyin brahmanla birleşmeyi gerçekleştireceği kurtuluşa kadar maruz kalacağı sonsuz döngüye ________. denir. 
Doğru Cevap: "C" Samsara
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Cayinistlere göre keşişlerin beş büyük yemin/mahabavrata olarak adlandırılan herkesin uyması gereken kurallardandır?
Doğru Cevap: "E" Mahabavrata
Soru Açıklaması
17.
İçeriklerinin genel olarak Buddha’nın ağzından geldiği kabul edilen Pali dilindeki metinler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tipitakada
Soru Açıklaması
18.
Taoizm’de en meşhur tanrılardan olan Kvan-Ti ne tanrısıdır?
Doğru Cevap: "A" Savaş tanrısı  
Soru Açıklaması
19.
Buddha öğretisinin ana kaynağı hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sutta Pitaka
Soru Açıklaması
20.
Hangisi Budizmin bir din olma öğretilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Reenkarnasyon
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.