Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Final Sınavı 2
1.
Aşağıdakilerden hangisinde yazar adı belirtilmemiştir?
Doğru Cevap: "B" Markos
Soru Açıklaması
2.
Günah işleyip pişman olan bir Hristiyan, papaza samimi olarak itirafta bulunur ve bir daha günah işlememeye azmettiğini belirtir. Bu duruma ne denmektedir?
Doğru Cevap: "B" Tevbe
Soru Açıklaması
3.
Pesah Bayramı hangi tarİhte kutlanır?
Doğru Cevap: "C" Tişri ayının yirmi ikinci günü
Soru Açıklaması
4.
Mecusilikteki tek Tanrının İsmi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ahura Mazda
Soru Açıklaması
5.
Hz. Muhammed, ünlü Veda Hutbesi’ni nerede gerçekleştirir?
Doğru Cevap: "A" Mekke
Soru Açıklaması
6.
Hangisi Tevrat’ta yer alan On Emir’den biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Pazar gününe riayet edecek
Soru Açıklaması
7.
Arz-ı Mev’ud ne demektir?
Doğru Cevap: "C" Vadedilmiş topraklar
Soru Açıklaması
8.
Dinler tarihi bilim dalı Osmanlı döneminde hangi yüzyılda eğitim kurumlarında yer almaya başlamıştır?
Doğru Cevap: "C" 19. yy
Soru Açıklaması
9.
Hangisi  sonradan Yahudiliğe geçiş temel prosedürlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Erkekler için saçlarını yahudi geleneğine gore uzatma
Soru Açıklaması
10.
“İsa’da tek bir iradenin varolduğuna inanma” (monothelisme) anlayışını savunanların mahkûm edildiği konsil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" III.İstanbul Konsili
Soru Açıklaması
11.
İlk öncüleri Moses Mendelssohn, Abraham Geiger ve Samuel Holdheim olan mezhep hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Reformist
Soru Açıklaması
12.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
13.
Mecusiliğin kutsal metni Avesta'nın bölümleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "C" Yasna, Visperad, Yaşt, Videvdat ve Hurda Avesta 
Soru Açıklaması
14.
İman esaslarını kalbi ile tasdik etmediği halde sadece diliyle yani sözde tasdik edene ne denmektedir?
Doğru Cevap: "B" Münafık
Soru Açıklaması
15.
I. ÇağırılmışlarII. EssenilerIII. KardeşlerIV. HasidilerV. Celileliler Yukarıdakilerden hangileri Hıristiyanlar için kullanılan isimlerdendir?
Doğru Cevap: "C" I, III ve V
Soru Açıklaması
16.
İstanbul piskoposu Nestorius hangi konsilin kararı ile mahkum edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Efes Konsili
Soru Açıklaması
17.
Sâbiî inancına göre maddi evrenin yaratıcısı olan tanrısal güç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ptahil
Soru Açıklaması
18.
Rut Mersiye III.Amos Vaiz Mika Yukarıdakilerden hangileri Kutsal Yazılar’ı oluşturan bölümlerdendir?
Doğru Cevap: "B" I, II ve IV
Soru Açıklaması
19.
İnsan da dâhil olmak üzere canlıların rızıkları, dolayısıyla yağmurların yağması ve bitkilerin gelişmesi gibi işlerle ve tabiat olaylarını idare etmekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mikail
Soru Açıklaması
20.
Hangisi sosyal, ekonomik ve siyasal statü olarak Yahudi toplumunun en tepesinde yer alır?
Doğru Cevap: "C" Aşkenazim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.