Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Final Sınavı 3
1.
Müşrik ne demektir?
Doğru Cevap: "A" Allah’a ortak koşan
Soru Açıklaması
2.
Dört kaynak teorisine göre aşağıdakilerden hangisi ele alınan metinlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Masoretik
Soru Açıklaması
3.
Japonya’nın günü gününe yazılmış tarihsel defteri anlamına gelen kutsal kitap hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nihongi
Soru Açıklaması
4.
Yahudiler kendilerinin hangi peygamberden geldiklerine inanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Hz. İbrahim.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi bugünkü İsrail toplumunun Asya ve Afrika kökenlilerine verilen isimdir?
Doğru Cevap: "C" Mizrahim
Soru Açıklaması
6.
Hangi şık Tevrat’ın kronolojik metin sıralamasını bozmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Tesniye
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Protestan Mezhebinin özellikleri arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Papa tek otorite değildir ve yanılmazlığı yoktur. Hıristiyanlığı bilen herkes otoritedir. Papanın dünyevi hiçbir yetkisi yoktur ve imparatordan üstün değildir. 
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Protestan Mezhebinin özellikleri arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Papa tek otorite değildir ve yanılmazlığı yoktur. Hıristiyanlığı bilen herkes otoritedir. Papanın dünyevi hiçbir yetkisi yoktur ve imparatordan üstün değildir. 
Soru Açıklaması
9.
Vakti değişken bayramlardan olup, Paskalya’dan 40 gün sonradır. Hz. İsa’nın göğe çıkmasının hatırasına istinaden kutlanılan bayram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ascension
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi kabul edilen İncillerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Pavlus İncili
Soru Açıklaması
11.
Sâbiî inancına göre maddi evrenin yaratıcısı olan tanrısal güç aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Ptahil
Soru Açıklaması
12.
Rabbani geleneğe göre İşaya, Meseller, Neşideler Neşidesi ve Vaiz kitapları kim tarafından yazıya geçirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Kral Hizkiya
Soru Açıklaması
13.
Hangisi Hint dinleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Teizm
Soru Açıklaması
14.
 Ahlak sistemi özünü “humuta, hukhta, huvarşta” yani iyi düşünce, iyi söz ve iyi davranış esasına dayanan inanç sistemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Mecusilik
Soru Açıklaması
15.
Bilgi ve akıl yerine duygu ve duaya yani dini hissiyata ağırlık veren Yahudi mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hasidilik
Soru Açıklaması
16.
Yahudilerin büyük çoğunluğu tarafından benimsenen iman esaslarını tespit eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İbn Meymun
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerde bulunan ortak özelliklerdendir?
Doğru Cevap: "B" Tebliğ
Soru Açıklaması
18.
I. İznik konsili hangi tarihte yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 325
Soru Açıklaması
19.
Mecusiliğe ait Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "C" Aşa Vahişta – Ateşin efendisi
Soru Açıklaması
20.
‘Tanrının adını boş yere ağza almayacaksın’ ifadesi aşağıdakilerden hangisinin içinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" On Emir
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.