Hümanizm

Latince kökenli bir kelime olup insancılık anlamına gelmektedir. Hümanizm Rönesans a öncülük etmiştir.

Rönesans Avrupasında antik dönem metinlerinin incelenmesiyle ortaya çıkan, insanı temel alan insanın herşeyin ölçüsü olduğunu kabul eden düşünce akımına verilen isimdir.

Hümanizm öbür dünya görüşüne karşın bu dünya görüşünü öne çıkarır.

İnsan evrenin merkezinde tanrının yerini alır. Hümanizmle bireycilik ve laiklik gibi görüşler ön plana çıkar.

Hümanizmin öncüsü Petrarca’dır.

İtalya’da Bocaccio, Battista, Alberti

Hollanda’da Erasmus

Fransa’da Montaigne

İngiltere’de Şekspir

Almanya’da Goethe

İngiliz düşünür Thomas Morus Ütopya

Hümanizm Rönesans’a ortam hazırlamıştır.

RÖNESANS

Avrupa da XV. ve  XVl. YY’larda Önce İtalya da başlayıp   sonra tüm Avrupa’ya yayılan edebiyat, sanat, düşünce ve bilim alanlarındaki, yenilik, gelişme ve anlayışlara RÖNESANS (Yeniden Doğuş) denir.

Rönesans’ın Sebepleri

 1. Haçlı seferleri ile İslam dünyasındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin batıya taşıması
 2. Eski Roma ve Yunan uygarlığına ait eserlerin incelenmesi
 3. Matbaanın etkisi
 4. Coğrafi keşiflerin etkisiyle düşünce ve sanat eserlerine değer veren MESEN sınıfının ortaya çıkması
 5. Avrupa’da Üstün yetenekli sanatçıların yetişmesi
 6. Yazar, şair ve sanatçıları koruyan kişilerin bulunması
 7. İlk Olarak İtalya da başlamıştır,

Rönesans’ın İtalya’da Başlama Sebepleri

 1. Coğrafi konumu, İslam dünyasına yakınlığı, ortada bulunması
 2. İtalyan şehir devletlerinin zenginliği
 3. Hıristiyanlığın dini merkezi olması
 4. Sanatçıların korunması

            XIV.yüzyılda İtalya’da ortaya çıkan Rönesans hareketi, İtalya savaşları (Rönesans Savaşları) ile  İtalya’ya giren yabancı kralları ve prensleri etkileyerek diğer ülkelere de yayıldı.

Rönesans’ın Sonuçları

 1. Avrupa’da Skolastik düşünce yıkılmış, deney ve gözleme dayalı pozitif düşünce doğmuştur
 2. Bilim sanat ve edebiyatta yeni düşünceler ortaya çıkmıştır
 3. Teknoloji ve sanayinin gelişmesine zemin hazırlanmıştır.
 4. Reform hareketlerinin başlaması sağlanmıştır

İtalya’da Rönesans

Leonardo Da Vinci, Mona Lisa, Son Akşam Yemeği

Michelangelo, Davut Heykeli

Refael, St. Peter Bazilikası

Donetello

Galileo Galilei: Modern fiziğin ve teleskobik astronominin kurucularından

Almanya’da Rönesans

Erasmus

Röklen

Köhler

İngiltere

Shakespeare, Hamlet, Otello, Makbet, Kral Lear

Fransa

Montaigne

Polonya

Kopernik