YENİÇAĞ’DA AVRUPA

Yeni Çağ Avrupa’sının Genel Özellikleri

 1. Feodalite (derebeylik) yıkıldı.
 2. Mutlak krallıklar ( monarşi) kuruldu.
 3. Kilise’nin gücü azaldı.
 4. Papazların devlet işlerine karışmaları engellendi.
 5. Ticaret faaliyetleri bölgesel olmaktan çıktı. Bütün Avrupa’ya ve kıtalara yayıldı.

I-Teknolojik Gelişmeler

A)Barutun ateşli silahlarda kullanılması.
 1. -Derebeylik yıkıldı,mutlak krallıklar (monarşi) kuruldu
 2. -Güçlenen krallar papaların etkilerine son verdiler
 3. -Şövalyelik olgusuna son verildi,sürekli ordular kuruldu
B)Kağıt ve matbaanın yayılması.
 1. -Çok sayıda kitap basılmış ve ucuza satılmıştır
 2. -Okur yazar sayısı artmıştır
 3. -Bilim kültür ve düşünce hayatı gelişmiştir.
 4. -Rönesans ve reform hareketlerine zemin hazırlanmıştır
 5. -Skolastik düşünce yerine pozitif düşünceye bırakmıştır.

Jan Koster, Jan Gutenberg (1450)

C) Pusula, gemicilik ve haritacılığın gelişmesi.
 1. Coğrafi keşifler gerçekleşti
 2. Yeni ticaret yolları bulundu.

Coğrafi Keşifler

Coğrafi keşiflerin Sebepleri

            1- Pusula, gemicilik ve coğrafya bilgilerinin gelişmesi

            2- Avrupalıların Hindistan hammadde kaynaklarına ulaşmak istemeleri

            3- Ticaret yollarının Türklerin elinde olması

            4- Uzak doğudan gelen malların Avrupalılara pahalıya mal olması

            5- Ticaretin gelişmesiyle Avrupa’da az bulunan altın ve gümüşe daha fazla ihtiyaç duyulması

            6- Avrupalıların Hıristiyanlığı Avrupa dışına yaymak istemeleri

YAPILAN KEŞİFLER

1- Ümit Burnu’nun Bulunması:

Portekizli denizci Bartelmi Diaz, 1487’de yeni bir umut kaynağı olan Ümit Burnu’nu keşfetmiştir. 1497’de Portekizli gemici Vasko Dö Gama Hindistan’a ulaşmıştır.

Böylece Hint Deniz yolu Portekizlilerin eline geçti. Osmanlı Devleti, ekonomik yönden olumsuz etkilenmiştir.

2- Amerika’nın Keşfi:

İspanyol denizci Cristoph Colomb 1492’de Hindistan sandığı Amerika’ya (San Salvador Bahamalar) ulaşmıştır. Fakat buranın yeni bir kıta olduğunu Portekizli denizci Americo Vespuçi ispatlamış ve kıtaya adını vermiştir.

3- Dünya’nın Dolaşılması

Portekizli Macellan Dünya’nın yuvarlaklığını ispatlamak için sürekli batıya doğru hareket etmiştir. Ölmesi üzerine arkadaşı Del Kano seyahati 1522’de tamamlamış ve dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamıştır.

İngiltere adına John Cabot Kanada ve Hudson kıyılarını

Fransa adına Jacgues Cartier ise Büyük göl ve Labrador bölgesini keşfetti.

Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

 1. Yeni Ülkeler,  bitkiler, medeniyetler ve hayvan türleri keşfedildi.
 2. Avrupalılar keşfedilen yerlerde sömürge imp. kurdular.
 3. Değerli madenler Avrupa’ya taşındı Avrupa’da zenginlik kaynağı altın vs oldu.
 4. Yeni ticaret yolları bulundu, İpek ve Baharat yolları önemini kaybetti.
 5. Akdeniz Limanları önemini kaybetti,Atlas Okyanusundaki Limanlar önem kazandılar.
 6. Avrupa devletleri arasında sömürgecilik savaşları başladı
 7. Ticaretle uğraşan Burjuva sınıfı zenginleşti.
 8. Hıristiyanlık keşfedilen yerlere yayıldı.
 9. Kiliseye güven ve dini inançlar zayıfladı, çünkü kilisenin dünya ile ilgili bilgilerinin yanlış olduğu ortaya çıktı.
 10. Osmanlı devleti ve İslam dünyası olumsuz yönde etkilendi.
 11. Rönesans ve reforma ortam hazırlandı.