ZARARLI CEMİYETLER

Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler 

Rumlar Tarafından Kurulan Cemiyetler

Mavri Mira
 • Fener Rum Patrikhanesi’nin kurduğu cemiyet.
 • Bizans İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmayı ve Ege’de ilerleyen Yunanlılara yardım ederek Batı Anadolu ve Trakya’yı Yunanistan’a katmayı amaçlıyordu (Megalo İdea).
 • Yunan Kızılhaçı, Göçmenler Komisyonu ve Rum izcilik kuruluşları bu cemiyetin alt kollarıydı
Pontus Rum Cemiyeti:
 • 1904’de Merzifon’da Amerikan kolejinde kuruldu
 • Batum’dan Sinop’a kadar uzanan ve merkezi Samsun veya Trabzon olabilecek bir Rum devleti kurmayı amaçlıyordu.
Kordos Cemiyeti (Rum Göçmenler Cemiyeti):
 • Bu cemiyet Rum göçmenlerine yardımcı olmak görüntüsü altında Pontus Cemiyetine yardımcı oluyordu.
Etnik-i Eterya Cemiyeti:
 • Bu cemiyet bağımsız Yunanistan’ı oluşturmak için 1814 yılında Filik-i Eterya adıyla kurulmuştur.
 • Dünya Savaşı’ndan sonra ise Yunanistan’ı büyütmek ve Bizans Devleti’ni kurmak için çalışmıştır.

Ermeniler Tarafından Kurulan Cemiyetler

Hınçak ve Taşnak Sütyun Cemiyetleri
 • Doğu Anadolu toprakları, Çukurova toprakları ve Kara Deniz bölgesinin bir kısmını Ermenistan’a katmak için çalıştılar.
 • Ermeni Patriği Zaven Efendi’nin liderliğinde Rum teşkilatlarıyla işbirliği yaparak, Milli Mücadele yıllarında da faaliyetlerini sürdürdüler.

Yahudiler Tarafından Kurulan Cemiyetler

Makabi-Alyans İsrailit Cemiyetleri:
 • Yahudilerin Osmanlı’daki ekonomik haklarını savunmak için İstanbul’da kurulmuştur. 
 • Filistin’de bir Yahudi Devleti kurmak için Hahambaşı, Rum Patriği ile işbirliği yaptı.
 • Bu cemiyet Türkiye’deki Yahudi nüfusu az olduğundan fazla etkili olamamıştır.

Milli Varlığa Düşman Cemiyetler

Sulh ve Selamet-i Osmaniye Cemiyeti:
 • Kurtuluşun padişahın emirlerine bağlı kalmakla mümkün olacağını savunmuştur.
Teali İslam Cemiyeti:
 • Kurtuluşun halifenin emirlerine ve İslam’ın prensiplerine uymakla mümkün olacağını savunmuştur.
İngiliz Muhipleri Cemiyeti:
 • Kurtuluşun İngilizlerin himayesi ile mümkün olacağına inanıyordu.
 • Bu cemiyet hükümet tarafından da desteklenmiştir.
Wilson Prensipleri Cemiyeti:
 • Bu cemiyetin taraftarları Wilson İlkelerinden ilham almıştır
 • Kurtuluşun ABD mandasına girmekle mümkün olacağına inanmışlardır.
Kürt Teali Cemiyeti:
 • Bu cemiyetin taraftarları Wilson Prensiplerine dayanarak; halifeye bağlı olarak bir Kürt devleti kurmayı planlamışlardır.
Hürriyet ve İtilaf Fırkası:
 • 1918’den itibaren yönetimde etkili olmaya başladı
 • Anadolu Hareketi’ni İttihatçıların hareketi olarak gören parti Kurtuluş Savaşı’na karşı gelişin liderliğini üstlendi.