Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Ara Sınavı 3
1.
Aşağıdakilerden hangisi Türk- Yunan nüfus mübadelesi sözleşmesi kapsamında yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Batu Trakya Türkleri Yunanistan’a yerleştirilmiştir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk dönemlerinde (1923-1938 yılları) ortaya çıkan siyasi inkılaplara karşı ilk tepkilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Fındıcak İsyanı
Soru Açıklaması
3.
Cumhuriyet'in ilk yıllarında en çok önem verilen taşımacılık sistemi seçeneklerdekilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Demiryolu ulaşımı
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün tarih çalışmalarında öncelikle aydınlatılmasını istediği konular arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Türklerin tarih disiplini alanındaki başarılarının neler olduğu
Soru Açıklaması
5.
Türkiye Devletinin cumhuriyet vasfının değişmezliği ilk olarak hangi anayasada yer almıştır?
Doğru Cevap: "B" 1924 Anayasası
Soru Açıklaması
6.
Cumhuriyetin ilk yıllarında kadın nüfus sayısının erkek nüfus sayısından fazla olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Son dönemde yaşanan savaşlar
Soru Açıklaması
7.
Atatürk, bir milletin bağımsızlığının yalnızca askerî ve siyasi olmadığını ekonomik bağımsızlığın da mutlaka sağlanması gerektiğini düşünüyordu. Askerî zaferlerin ekonomik zaferlerle taçlandırılmasını amaçlayan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Devletçilik
Soru Açıklaması
8.
Yurt dışına gidecek vatandaşlara verilen pasaportlardaki iznin padişah adına olan şeklini Türkiye Büyük Millet Meclisi namına çevirerek ülke ve millet adına söz söyleme yetkisini fiilen kullandığını ortaya koyan yetki hangi tarihte düzenlenmişti?
Doğru Cevap: "A" Mart 1922
Soru Açıklaması
9.
1927 yılı nüfus verilerine göre Türk toplum yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kırsal toplum
Soru Açıklaması
10.
Latin alfabesine geçilmesi kararı hangi yıl alınmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1928
Soru Açıklaması
11.
Boğazlarda Türk hâkimiyetini kesinleştiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Montrö Antlaşması
Soru Açıklaması
12.
1932 yılının Ocak ayında yayın hayatına atılan Türk devriminin ideolojisini sistemleştirme işini üstlenen ve ortaya koyduğu ekonomik, politik ve toplumsal görüşlerle ve sunduğu özgün çözümlerle, bir basın-yayın faaliyeti olmaktan öteye geçerek, bir entelektüel hareketin ve fikrin sözcüsü olan yayın organı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kadro Dergisi
Soru Açıklaması
13.
Atatürk’ün 1920 ve 1938 yılları arasındaki uygulamalarına esas teşkil eden ilkelerin uygulama esasları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "C" Kardeşlik
Soru Açıklaması
14.
Seçeneklerdeki olaylardan hangisi Atatürk'ün ölümünden sonra gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "B" Hatay Sorunu
Soru Açıklaması
15.
Lozan anlaşması sonrasında gelişen aşağıdaki sorunlardan hangisi Uluslararası Adalet Divanına götürülmüştür?
Doğru Cevap: "E" Etabli meselesi
Soru Açıklaması
16.
Devletin cumhuriyet vasfının değişmezliğini, bunun teklif bile edilemeyeceğini ilk madde olarak alan anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 1924 Anayasası
Soru Açıklaması
17.
İtalya'nın On iki adayı askeri yönden güçlendirmesi, Akdeniz'de yürüttüğü saldırgan politika Türkiye'nin hangi sorunun çözümlenmesini gündeme getirmiştir?
Doğru Cevap: "C" Boğazlar
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasa'nın ilk maddesinde yer alan ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan unsurdur?
Doğru Cevap: "E" Devletin Cumhuriyet vasfına sahip olması
Soru Açıklaması
19.
I. İç işlerine karışmamak; II. Ortak sınırlara saygı duymak; III. Karşılıklı olarak askeri yardımlarda bulunmak. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 8 Temmuz 1937'de imzalanan Sadabad Paktı'nın yükümlülükleridir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
20.
Türkiye'nin 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye olması konusundaki ilk girişim hangi ülkenin temsilcisinden gelmiştir?
Doğru Cevap: "D" İspanya
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.