Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Final Sınavı 1
1.
Din istismarını engellemeye yönelik nitelikli din atamı yetiştirmek için 1959 yılında aşağıdakilerden hangisinin kurulmasına başlanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Yüksek İslam Enstitüleri
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerinden hangisi Dr. Refik Saydam programında önem taşıyan konulardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Demir yolu yapımının devamı
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinin 2000 yılında yaşadığı olumlu süreçlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ülke tarihinde bir ilk gerçekleşerek asker ve politikacı olmayan Ahmet Necdet Sezer cumhurbaşkanı seçilmiştir.
Soru Açıklaması
4.
Ankara hangi tarihte resmen başkent olmuştur?
Doğru Cevap: "D" 13 Ekim 1923
Soru Açıklaması
5.
Türkiye ile ABD arasında başlayan Haşhaş/Afyon Sorunu 1972'de ABD'nin baskısıyla haşhaş ekiminin yasaklanmasıyla son bulmuştur. Haşhaş ekimi aşağıdaki hükümetlerin hangisinin döneminde yasaklanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Nihat Erim Hükümeti
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında ulaşım alanında görülen en temel girişimdir?
Doğru Cevap: "C" Demiryolu yapımına önem verme
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi Türk dış politikası uygulama esasları arasında yer almaz.
Doğru Cevap: "E" Dostluk
Soru Açıklaması
8.
Yunanistan’ın 1919 Paris Barış Konferansı’nda vaat edilen toprakların elde edilmesi yönünde giriştiği ve 1922’de Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanan Türk Millî Mücadelesi sonucu Yunanistan tarafından nasıl değerlendirilmiştir?
Doğru Cevap: "E" ''Küçük Asya Felaketi''
Soru Açıklaması
9.
Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girmesinden sonra yeni Türkiye’nin dış politikadaki imajı hakkındaki görüşleri aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Komşuları ile iyi geçinen bağımsızlığını korumaya kararlı, dünya barışından yana olmasıyla.
Soru Açıklaması
10.
1996'da %84,9, 1997'de %91, 1998'de %54, 1999'da%62,9, 2000'de %32,7 olan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma dönemi enflasyon oranlarına göre bu plan dönemi için ne söylenebilir.
Doğru Cevap: "E" Fiyat düzeni stabil değildir.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Demirel hükümetinin I. Beş Yıllık Kalkınma Planı dâhilinde Türkiye’de kurduğu ağır sanayi tesis ve fabrikalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İstanbul Paşabahçe Fabrikası
Soru Açıklaması
12.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu hangi tarihte kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" 31 Temmuz 1952
Soru Açıklaması
13.
Hilafet hangi tarihte kaldırılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 3 Mart 1924
Soru Açıklaması
14.
Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra yapılan ilk nüfus sayımı kaç yılında yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1927
Soru Açıklaması
15.
Türkiye, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ile aşağıdakilerden hangisinde etkinliğini arttırmak istemiştir?
Doğru Cevap: "B" Avrasya
Soru Açıklaması
16.
1950-1960 Demokrat parti döneminde, hükümet üç önemli hedefini nasıl açıklamıştır?
Doğru Cevap: "E" Tarım, Sanayi, Dış ekonomik işlerde devlet müdahaleleri asgari düzeye inecek.
Soru Açıklaması
17.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu hangi yılda kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" 1952
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi 1999 depreminin sonuçlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Uluslararası Para fonunda Türkiye fonuna 250000 dolar aktarılması.
Soru Açıklaması
19.
I. Kapatılan Üniversitelerin açılması II. Basın yasağının kaldırılması III. Bir anayasa komisyonunun oluşturulması gibi 1960 Askeri Darbesi sonrası Milli Birlik Komitesince gerçekleştirilen gelişmeler, söz konusu komitenin darbeyi dayandırdığı amaçların hangisiyle daha uyumludur?
Doğru Cevap: "E" Demokrasinin yeniden ortaya çıkarılması
Soru Açıklaması
20.
Demokrat Parti döneminde işçilere grev hakkı verilmemesinin nedeni ne olarak açıklanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Hızlı kalkınmaya engel olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.