Büyük Selçuklu Tarihi
Deneme Ara Sınavı 5
1.
Sultan Melikşah kaç yıl tahtta kalmıştır?
Doğru Cevap: "D" 20
Soru Açıklaması
2.
Alp Arslan ilk önce hangi yönde gazaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "B" Batı
Soru Açıklaması
3.
Melikşah döneminde Mervanoğulları tehdidini ortadan kaldırmak için hangi bölgeye sefer düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "A" Diyarbakır
Soru Açıklaması
4.
Tuğrul Bey Selçuklu Devleti’nin genişlemesinde sonra Başkentini Nişabur’dan hangi şehre taşımıştır?
Doğru Cevap: "E" Rey
Soru Açıklaması
5.
Arslan Yabgu’nun hapsedilmesi üzerine Selçuklu ailesi ile onlara bağlı Oğuzlar’ınliderliğini aşağıdakilerden hangisi üstlenmiş olabilir?
Doğru Cevap: "E" Tuğrul Bey
Soru Açıklaması
6.
Şehzade isyanlarını meşrulaştıran en önemli sebep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kut anlayışı dolayısıyla şehzadelerin tahtta hak sabibi oldukları inancı
Soru Açıklaması
7.
• Türkistan Hanları olarak anılan devlettir,• Selçuklularla daha devlet olmadan önce bile temas halinde bulunmuşlardır.• Ceyhun nehri sınırında komşulukları Selçuklu üstünlüğünde devam etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bahsedilen devlettir?
Doğru Cevap: "C" Karahanlılar
Soru Açıklaması
8.
Ocak 1093’te yapılan savaşta, ordusundan bazı emirlerin askerleriyle Berkyaruk tarafına geçmesi üzerine yenilen Terken Hatun nereye çekilmek zorunda kalmıştır?
Doğru Cevap: "A" İsfahan
Soru Açıklaması
9.
Berkyaruk sultan olduktan sonra hangi lakabı almıştır?
Doğru Cevap: "C" Rükneddin
Soru Açıklaması
10.
XI.yüzyıldan itibaren Oğuzların, içlerinden çıkan iki önemli hanedanlık hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Selçuklular, Osmanlılar
Soru Açıklaması
11.
İmparatoriçe Eudokia'yla evlenerek tahta geçen ve Türk tehlikesine karşı çok sayıda sefer düzenleyip Malazgirt'te de mağlup olan Bizans imparatoru aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Romanos Diogenes
Soru Açıklaması
12.
Alparslan fetih sürecinde hangi bölgeden Anadolu'ya giriş yapmıştır.
Doğru Cevap: "D" Kars-Ani
Soru Açıklaması
13.
Alparslan'ın emriyle bölgede faaliyette bulunan Atsız Kudüs'ü hangi devletten almıştır?
Doğru Cevap: "D" Fatımiler
Soru Açıklaması
14.
Irak Oğuzları’nın elinde bulunan Rey şehrini 1042’de ele geçiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İbrahim Yinal
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Melikşah’ın Bağdat’ı ziyaretinin ikincil sebepleri arasında sayılabilir?
Doğru Cevap: "E" Kızının halife ile evlenecek olması
Soru Açıklaması
16.
Halife hangi kenti fethettikten sonra Alp Arslan'a, fethin babası anlamında Ebûlfeth ünvanını vermiştir?
Doğru Cevap: "E" Ani
Soru Açıklaması
17.
Alp Arslanın tahta geçtiği dönemde uğraştığı temel sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kutalmışın isyanı
Soru Açıklaması
18.
Hükümdarın merkezde bulunmadığı zamanlarda, onun bütün yetkilerini ha^iz, vezire denk veya ondan daha üst rütbede olan bir devlet görevlisi olan, hükümdarın yerine vezirle birlikte, devlet işlerini usu^lüne uygun şekilde yürütebilecek vasıflara sahip kişiye ne denir?
Doğru Cevap: "C" Naib
Soru Açıklaması
19.
Selçuklular Oğuzların hangi boyundandır?
Doğru Cevap: "B" Kınık 
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki şehzadelerden hangileri Tuğrul Bey dönemi ve vefatından sonra isyanda bulunmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Alp Arslan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.