Çağdaş Türk Dünyası
Deneme Ara Sınavı 4
1.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kaç yılında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" 1922
Soru Açıklaması
2.
SSCB resmi olarak hangi tarihte sona erdi? 
Doğru Cevap: "D" 26 Aralık 1991
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi 2009 Nahçıvan Anlaşmasıyla kurulan Türk Konseyi’yle ilgili bir özellik değildir?
Doğru Cevap: "A" Türk Konseyi, Türkçe konuşan ülkeler arasındaki kültürel ilişkileri düzenlemek amacıyla kurulmuştur.
Soru Açıklaması
4.
Günümüzdeki Orta Asya siyasi coğrafyası nihai biçimine ne zaman kavuştu?
Doğru Cevap: "B" 1936
Soru Açıklaması
5.
Kazakistan bozkırlarının tarıma açılmasını öngören ‘’Bakir Topraklar Projesi’’ ‘nin merkezi olarak seçilen Akmola şehrinin bugünkü adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Astana
Soru Açıklaması
6.
Orta Asya’da bulunan aşağıdaki cumhuriyetlerden hangisi etnik ve kültürel yönden diğerlerinden ayrılmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Tacikistan
Soru Açıklaması
7.
Çuvaş Özerk Bölgesi hangi tarihte kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" 1920
Soru Açıklaması
8.
Azerbaycan'da  halk müziği yanında profesyonel sanatkârlarca ifa edilen hangi tarz müzik oldukça gelişmiştir?
Doğru Cevap: "C" Muğam
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi “Türklerin yaşadığı ülke" olarak tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Türkistan
Soru Açıklaması
10.
Doğu Türkistan, günümüzde hangi ülke sınırları içerisindedir?
Doğru Cevap: "A" Çin
Soru Açıklaması
11.
I. Kazaklarda nüfus artışı yaşanması II. Kazakistan dışında yaşayan Kazakların yurda dönmelerinin teşvik edilmesi III. Kazakistan'da yaşayan Rusların Rusya'ya dönmeye başlaması Yukarıdakilerden hangisi / hangileri yakın dönemlerde Kazakistan'da yerel nüfusun artmasında etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
12.
Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" 1937'de Azerbaycan Türkçesi resmî dil olarak kabul edilmiştir.
Soru Açıklaması
13.
Başkurt özerk cumhuriyeti  hangi tarihte hangi tarihte egemenliğini ilan etmiştir?
Doğru Cevap: "A" 11 Ekim 199011 Ekim 1990
Soru Açıklaması
14.
Alman düşünür Karl Marks’ın kurucusu olduğu komünizm öğretisinin hayata geçirildiği ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Rusya
Soru Açıklaması
15.
Kazakistan bir cumhuriyet olarak hangi yıl tarih sahnesine çıkmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1920
Soru Açıklaması
16.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
17.
Rusya’nın Kafkasya Genel Valiliği’nin merkezi aşağıdaki kentlerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tiflis
Soru Açıklaması
18.
I. Dünya Savaşında Türk-Rus savaşlarının yaşandığı ana cephe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kafkasya
Soru Açıklaması
19.
 • Siyaset
 • Ekonomi
 • Kültür
 • Yukarıdakilerden hangileri yeni kurulan Sovyet Yönetimi'nin köklü değişiklik yaptığı alanlardandır?
  Doğru Cevap: "B" I, II ve III
  Soru Açıklaması
  20.
  I. İlk yerel seçimler 1998 yılında yapılmıştır. II. İcra başçıları seçimle görev başına gelir. III. Rayon adı verilen idari birimlere ayrılmıştır. Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "C" Yalnız III
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.