Çağdaş Türk Dünyası
Deneme Final Sınavı 4
1.
Karakalpakistan’ın Özbek SSC’ye katılmasındaki hedef aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kazakistan’ın gücünü kaybetmesini sağlamak
Soru Açıklaması
2.
Türkmen halkı ile ilgili olumlu bir imaj yaratmak, Türkmen kahramanlarını bütün dünyaya tanıtmak, Türkmen adet ve geleneklerini gençlere aktarmak amacıyla yazılan ve Türkmenbaşı’nın ismiyle yayımlanan, zamanla kutsal bir kitap gibi görülen, okullarda ders olarak okutulan ve üniversite giriş sınavlarında sorunlu tutulan eserlerden biri haline gelen kitap aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ruhname
Soru Açıklaması
3.
Rusya federasyonunda çıkarılan elmasların yüzde doksandokuzu hangi özerk türk cumhuriyetinde bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Yakutistan
Soru Açıklaması
4.
Gürcistan ve Kuzey Osetya ile sınırdaş olan Türk Cumhuriyeti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kabardin - Balkar Cumhuriyeti.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Tataristan bayrağıdır?
Doğru Cevap: "E"
Soru Açıklaması
6.
Karakalpakistan hangi yılda özerk cumhuriyet statüsü kazandı?
Doğru Cevap: "C" 1932
Soru Açıklaması
7.
Dış politika hedeflerinde Türkmenistan üzerinde Çin’in ele aldığı üç aşamadan üçüncüsü hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "B" 11 Eylül ABD saldırıları
Soru Açıklaması
8.
Azarbaycan'ın ilk kadın piyanisti olan ve yabancı istihbaratlarla işbirliği yapmakla suçlanarak kurşuna dizilen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hatice Gayıbova
Soru Açıklaması
9.
Kırgızca Türk dil ailesinin hangi koluna mensuptur? 
Doğru Cevap: "C" Kıpçak
Soru Açıklaması
10.
Türkmenbaşı döneminde bir kurumda okutulması mecbur tutulan kitap hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ruhname
Soru Açıklaması
11.
Hangi Özbek muhalif lider Türkiye’ye sığınarak Türkiye – Özbekistan ilişkilerinin gerilmesine neden olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Muhammed Salih
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi ABD’li uzmanlara göre Türkmenistan’ın Rusya’dan uzaklaşmasını sağlayan temel etkenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Türkmenistan’ın Latin harflerini kullanmasının Avrupa ile entegrasyonunu kolaylaştırarak ekonomik ve kültürel alanda ilişkilerini geliştirebilmesi.
Soru Açıklaması
13.
Tataristan’ın nüfusunun ne kadarlık bir kısmını Tatarlar oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "C" %54
Soru Açıklaması
14.
Çuvaşlar ve Çuvafl Cumhuriyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Çuvaşlar, Tatar ve Başkurtlardan farklı olarak Hristiyan dinine mensupturlar.
Soru Açıklaması
15.
Kırgızcaya en yakın dil hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kazakça
Soru Açıklaması
16.
Temel amacı Orta Asya’dan 10 bin öğrenci okutarak, Türkiye ve Orta Asya arasında kültürel bağları sağlamak olan ve Türkiye'nin 1990'ların ilk yıllarında hayata geçirdiği projenin adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Büyük Öğrenci Projesi
Soru Açıklaması
17.
Türkmenistan'ın önemli bir kısmını kaplayan çölün adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Karakum Çölü
Soru Açıklaması
18.
Aşağıda Çin yönetiminin Uygur Özerk Bölgesi’ndeki asimilasyon ve baskı politikaları verilmiştir. Bunlardan hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Milli bayram ve geleneklerinin yaşatılmasına izin verilmektedir.
Soru Açıklaması
19.
Kırgızistan'da Çüy, Issık Köl, Talas, Narın, Celalabad, Oş ve Batkengibi iller için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Oblast
Soru Açıklaması
20.
Özbekistan'ın coğrafi özellikleri hakkında aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Ülkenin batı ve orta kısımları dağlıktır; doğu kısmında düzlük yerler bulunmaktadır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.