Eski Anadolu Tarihi
Deneme Ara Sınavı 5
1.
Anadolu'da bulunan ilk çivi yazılı tabletler hangi dilde yazılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Eski Assurca
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi "Ortostat" kavramını açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Geç Hitit kentlerinin anıtsal girişlerinde duvarların alt bölümlerine yerleştirilmiş, kabartmalar bulunan yassı taşlar.
Soru Açıklaması
3.
Hititçe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Hititçe ölü bir dildir
Soru Açıklaması
4.
Geç Hitit Kent Devletlerinde kralın durumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Bu devletlerin başında bulunan kralların yetkileri bugün tam olarak bilinmektedir
Soru Açıklaması
5.
Anadolu’da ilk siyasi birlik hangi tarihte kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" MÖ 1750
Soru Açıklaması
6.
Urartular, çengelli iğnenin atası olarak kabul edilen fibulayı hangi uygarlıktan almıştır?
Doğru Cevap: "E" Frigler
Soru Açıklaması
7.
Eskiçağ’da ağırlık ölçüleri kentlere ve bölgelere göre farklılık göstermektedir Babil ağırlık ölçülerine göre bir Babil minası kaç kiloya denk gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" 0,5 kg
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda verilen dil isimlerinden hangisi Semitik diller grubuna girmektedir?
Doğru Cevap: "A" Süryanice
Soru Açıklaması
9.
Başkentini Kuşşar’dan en büyük pazar yeri olan, Kayseri yakınındaki Kaneş’e taşıyan Anitta, sonradan Hitit Devleti’nin başkenti olacak Hattuşa kentini fethetmiş ve burayı yerleşime açacak olan kişiyi de lânetlemişti. Aşağıdakilerden hangisi bu laneti yok sayarak burayı başkent olarak seçen hükümdardır?
Doğru Cevap: "A" I. Hattuşili
Soru Açıklaması
10.
II. Muvatalli döneminin , Hatti ülkesi ile Mısır arasındaki ilişkilerin çatışma noktasına gelmesinin temel sebebi nedir?
Doğru Cevap: "D" Firavun II. Ramses'in Suriye ve oradaki küçük krallıkları baskı altına alması
Soru Açıklaması
11.
MÖ 717 yılında Assur kralı II. Sargon tarafından ele geçirilip yağmalanan ve halkı Assur'a taşınan Hitit - Geç Hitit kenti hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kargamış
Soru Açıklaması
12.
Urartu kralı II. Sarduri tarafından yazdırılan ve Urartu ordusunun varlığına işaret eden Habibuşağı yazıtının bulunduğu ve aynı zamanda Urartu Devletinin batı sınırını ifade eden yer aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Fırat Nehri
Soru Açıklaması
13.
Geç Hitit Devletlerinden biri olan Kargamış'ın iç şehir ve kalesi günümüzde hangi il sınırlarında bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Gaziantep
Soru Açıklaması
14.
“İnsanların rehin alınmasının yanında, eşyaların da rehin alındığı görülmektedir. Anlaşılacağı üzere dönemin ticaret sistemi son derece gelişmişti”. Pasajdaki ifadeleri yorumlayarak Kültepe Ticaret Kolonisi’nde nasıl bir işlem yapıldığını tesbit edebiliriz?
Doğru Cevap: "D" Borç ödemeleri için rehin tutma
Soru Açıklaması
15.
Yazı, ilk olarak aşağıdaki hangi medeniyet tarafından kullanılmaya başlanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Sümerler
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi, Orta Tunç Çağı'nda, coğrafi konumu elverişli olan kentler için söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Önemli birer pazar durumuna gelmiş ve hızlı şekilde zenginleşmiştir.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki çağlardan hangisinde Anadolu’da ilk defa Çivi yazısı kullanılmıştır.
Doğru Cevap: "A" Assur Ticaret Kolonileri
Soru Açıklaması
18.
Hititlerde devlet idaresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Tanrılaşmış krallar için düzenli kurbanlar yapılmakla birlikte bunların adları diğer tanrılar gibi metinlerindekiyeminlerde anılmaktaydı ve bunlara tapınaklar yapılmıştı.
Soru Açıklaması
19.
Hitit kaynaklarının bahsettiği devlet otoritesinin yitirildiğinde tahtta hangi kral vardı?
Doğru Cevap: "A" II. Şuppiluliuma
Soru Açıklaması
20.
Aşağıda adı verilen devletlerden hangisi Geç Hitit Krallıkları ile komşu olmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Babil Devleti
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.