Eski Anadolu Tarihi
Deneme Final Sınavı 4
1.
Kimmerler ve Urartular arasında şimdiye değin bilinen ilk sıcak temas aşağıdaki Urartu krallarından hangisinin hükümdarlığında gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" II. Argişti
Soru Açıklaması
2.
Anadolu, çivi yazısı ile ilk defa hangi çağ ile birlikte tanışmıştır?
Doğru Cevap: "E" Assur Ticaret Kolonileri Çağı
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Urartu Krallığı tarafından Van gölü havzasında kurulmuş bir kenttir?
Doğru Cevap: "A" Toprakkale
Soru Açıklaması
4.
Frig Devleti’nin ilk kralı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gordias 
Soru Açıklaması
5.
Anadolu'da daha önce görülmeyen, ilk kez Frigler tarafından kullanılmış olan mezar tipi hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tümülüs
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Assurlu tüccarların özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Assur’dan bakır getirmişlerdir.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Kültepe’de arkeolojik kazı yapmamıştır? 
Doğru Cevap: "E" Osman Hamdi Bey 
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi duvarların alt kısımlarında kullanılan, düz ya da dikine yerleştirilmiş düz ya da kabartmalarla bezeli taş levha ya da bloğa verilen isimdir.
Doğru Cevap: "A" Ortostat
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Urartu dilinin atasıdır?
Doğru Cevap: "E" Hurrice
Soru Açıklaması
10.
Geç Hitit krallıklarından Gurgum bugün aşağıda verilen hangi il sınırları içindedir?
Doğru Cevap: "A" Kahramanmaraş
Soru Açıklaması
11.
Frig ana tanrıçası Matar’a adakta bulunulan kutsal alanlar daha çok aşağıdaki hangi alanlarda bulunmaktadır? 
Doğru Cevap: "B" Kent Dışında
Soru Açıklaması
12.
Hattuşa'yı  başkent yapan Hititliler'in bilinen ilk kralı kimdir?
Doğru Cevap: "B" I. Hattuşili
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisinde Geç Hitit Kent Devleti ve kurulduğu bölge doğru şekilde verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Tabal-Kayseri ve dolayları
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisinde Friglerin Anadolu’ya geldikleri yer doğru olarak verilmiştir.
Doğru Cevap: "A" Makedonya ve Trakya
Soru Açıklaması
15.
Urartu’nun esas rakibi ve bütün bölgedeki siyasal gelişmeleri yönlendiren devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Assur Krallığı 
Soru Açıklaması
16.
Frigya topraklarının Pers İmparatorluğu’nun kontrolüne geçtiği ve Lidya Krallığı'nın yıkıldığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İ.Ö. 547-46
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Kral Midas'ın babasıdır?
Doğru Cevap: "A" Gordias
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi eskiçağ'daki ağırlık ölçülerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Mina
Soru Açıklaması
19.
Milattan Önce ikinci binyılda önemli bir maden olan Kestel Madeni aşağıdaki bölgelerden hangisinde yer alır?
Doğru Cevap: "A" Bolkar Dağı
Soru Açıklaması
20.
Kıta Yunanistan ile siyasi ve kültürel ilişkiye giren Anadolu’nun ilk Demir Çağı kralı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Midas
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.