Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi
Deneme Final Sınavı 3
1.
MÖ 597 yılında Kudüs kuşatmasının ardından on bin kadar Yahudi'nin Babil'e sürgün edildiği bilinmektedir. Bu sürgün aşağıdaki hangi Babil kralı döneminde yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Nebukadnezzar
Soru Açıklaması
2.
Yeni Assur ve Yeni Babil krallıklarının tarihi ne zamana dayanır?
Doğru Cevap: "E" MÖ birinci binyılın ilk yarısı
Soru Açıklaması
3.
Yeni Assur ve Yeni Babil krallarının ordu yapısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Eyaletlerin, sefer döneminde orduya katılma zorunluluğu bulunmuyordu.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi "Bir ucuna ipe bağlı kova, diğer ucuna ağırlık bağlanan bir sırığın yere dikilmiş bir başka direğin üst kısmına raptedilmesiyle oluşturulan, kuyu veya nehirden su çekmeye yarayan kaldıraç benzeri araç"tır?
Doğru Cevap: "B" Şaduf
Soru Açıklaması
5.
I. Orduyu güçlendirmiştir. II. Haberleşme ağı kurmuştur. III. Ninive başkent olarak inşa edilmiştir. IV. Assur ülkesinin batısında Akdeniz kıyı şeridine kadar olan tüm krallıklar vergiye bağlanmıştır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kral III. Tiglat-pileser'in döneminde gelişen olaylardandır?
Doğru Cevap: "D" I, II, IV
Soru Açıklaması
6.
II. Aşurnasirpal’ın inşa ettiği Kalhu şehri kaç hektar büyüklüğündeydi?
Doğru Cevap: "B" 360 hektar
Soru Açıklaması
7.
Eski Mısır'da Kral/firavundan sonra en önemli kişi ve yardımcısı olan, kral adına ülkeyi yöneten kimdir?
Doğru Cevap: "D" Vezir
Soru Açıklaması
8.
Yazılı belgelere göre Yeni Assur ordusunda en çok kaç asker bulunurdu?
Doğru Cevap: "D" 120 000
Soru Açıklaması
9.
Babil kentinin en görkemli bölümü aşağıdakilerden hangisi idi?
Doğru Cevap: "D" İştar Kapısı
Soru Açıklaması
10.
I. Kabartma ve heykellerde yalnız erkek figürleri işlenmiştir. II. U¨zerlerinde sağ omuzu açıkta bırakan bir elbise vardır. III. Heykeller genellikle eller karın üzerinde bağlı, ibadet pozisyonunda yapılmıştır. IV. Tanrılar boynuzlu başlıklarıyla işlenmiştir. Sümer heykelleriyle ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" II, III, IV
Soru Açıklaması
11.
Sulu tarım, teknoloji, uluslararası ticaret ve yazı aşağıdaki hangi dönemde ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "D" Uruk
Soru Açıklaması
12.
Yazıcının ifade etmek istediği nesnenin resmedilmesi biçimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Piktogram
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Yeni Assur ve Yeni Babil kralları sefere çıkarken  yeni topraklar elde etmek veya güvenliği sağlamak dışındaki amaçlarındandır?
Doğru Cevap: "C" Vergilerin düzenli ödenmesini sağlayacak güç gösterisinde bulunmak
Soru Açıklaması
14.
Assur’u yüceltmek amacıyla yazılan ve yıllıklardaki abartılı ifadeleri tekrarlayan yazılı kaynaklara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Gösteriş Yazıtları
Soru Açıklaması
15.
Yukarı Dicle bölgesindeki Arami kabilesinin başkenti neresidir?
Doğru Cevap: "D" Amedi
Soru Açıklaması
16.
Yeni Assur Krallığı döneminde sanatın ulaştığı seviyeyi gösteren en önemli eserler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kabartmalar
Soru Açıklaması
17.
U¨nlü Kraliçe Nefertiti hangi Mısır Firavunu’nun kraliçesidir?
Doğru Cevap: "E" IV. Amenofis
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Yeni Assur Krallığı’nın kronolojisi konusunda bilgi veren yazılı kaynaklardır?
Doğru Cevap: "B" Limmu listeleri
Soru Açıklaması
19.
Yunanca yazdığı Aegyptica/ Mısır Tarihi adlı eserinde Mısır Devleti’nin kuruluşundan Büyük İskender’e kadar geçen sürede başa geçen Mısır krallarını 31 sülaleye ayıran Eski Mısırlı tarihçi ve rahip kimdir?
Doğru Cevap: "D" Manetho
Soru Açıklaması
20.
MÖ 539 yılında yalnızca Babil kentini ve ülkesini değil, aynı zamanda Medlerin egemen olduğu Anadolu’yu da ele geçirerek Mezopotamya kökenli siyasal devletlerin egemenliği son bulduran uygarlık hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Pers
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.