Hukuk Tarihi
Deneme Ara Sınavı 1
1.
 I.  Hz.Muhammed'in Sünneti  II. Ümmetin İcmai  III. Fakihlerin Kıyası  IV.  Kitap  Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yukarıda belirtilen İslam Hukukunun kaynaklarının sıralaması doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" IV,I,II ve III
Soru Açıklaması
2.
 • Kıta Avrupası medeni hukuklarının kanunlaşmasında Roma Hukukunun doğrudan bir etkisi vardır.
 • Kıta Avrupası hukukunda kanunlaştırma hareketleri geleneksel hukuka karşı çıkan Tabii Hukuk Okulunun etkisi altında yapıldığından, Roma Hukukunun bir etkisi bulunduğu söylenemez. 
 • Türk Medeni Kanunu  ve diğer temel kanunlar Kıta Avrupa ülkelerinden iktisap edildiği için Roma Hukukunun Türk hukuku üzerinde de etkisi bulunmaktadır. 
 • Roma Hukuku ile Kıta Avrupa ve Türk hukuku arasındaki etkileşime ilişkin olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "D" I ve III
  Soru Açıklaması
  3.
  Roma Devletinde bir numaralı yurttaş anlamında kullanılan unvanın adı nedir?
  Doğru Cevap: "D" Princeps
  Soru Açıklaması
  4.
  Göktürkler ile ilgili olarak aşağıdakilerden bilgilerden hangisi yanlıştır?
  Doğru Cevap: "C" Kağanlık babadan oğula geçer.
  Soru Açıklaması
  5.
  I- Kur’an-ı Kerîm II- Sahabi Kavli (Fetvası) III-İcma IV-Kıyas V-Sünnet Yukarıdakilerden hangileri İslâm hukukunun asli kaynaklarındandır?
  Doğru Cevap: "D" I, III, IV ve V
  Soru Açıklaması
  6.
  Orta Assur Yasaları hangisinden yararlanılarak hazırlanmıştır?
  Doğru Cevap: "B" Hammurabi Kodu
  Soru Açıklaması
  7.
  Orhun Yazıtları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Doğru Cevap: "D" Göktürklerin hukuk sistemleri ile ilgili doğrudan bilgiler içermektedir. 
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.