İslam Tarihi ve Medeniyeti 1
Deneme Ara Sınavı 3
1.
I. Hz. ÖmerII. Hz. OsmanIII. Hz. AliIV. Ömer b. AbdülazizV. Mehdî-BillahMescid-i Nebevî hangi halifeler döneminde genişletilme ve yenilenme çalışmalarına tabi tutulmuştur?
Doğru Cevap: "B" I, II, V
Soru Açıklaması
2.
Seçeneklerden hangisi Hz Peygamberin veda hutbesinde üzerinde durduğu sosyal konulardan biridir? 
Doğru Cevap: "C" İnsan hakları
Soru Açıklaması
3.
Güvenilir otoritelere göre Divan teşkilatı aşağıdaki tarihlerden hangisinde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" 641
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyette ilk Hicret olarak bilinen Habeşistan Hicreti'ne katılan isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ömer b. Hâttab
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşmasının maddelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kaçaklar karşılıklı olarak iade edilecek.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşını kaybettikten sonra Ebû Cehil’in yerine başkanlığa getirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Ebû Süfyan
Soru Açıklaması
7.
İslam tarihinde Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali hilafetleriyle geçen süreye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Hulefa-yi Raşidin
Soru Açıklaması
8.
Hz. Peygamber’i bulamayan ve şehirden ayrıldığını anlayan müşrikler bütün çevreyi taramaya, etrafa haberciler göndermeye başladılar. Bir ara Sevr mağarasının önüne kadar geldiler. Allah’ın emriyle mağaranın girişinin örümcek ağıyla kaplanmış olduğunu görünce içeride kimsenin bulunmadığını düşünerek geri döndüler. Yukarıda bahsi geçen hadise aşağıdaki olaylardan hangisinde vuku bulmuştur?
Doğru Cevap: "D" Mekke'den Medine'ye hicret
Soru Açıklaması
9.
Hz. Ömer'in halife olmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Hz. Ebu Bekir'in kendisini veliaht tayin etmesi üzerine halife olmuştur.
Soru Açıklaması
10.
I. Benî KaynukaII. Benî NadîrIII. Benî KurayzaIV. EvsYukarıdakilerin hangisi ya da hangileri Medine’de ikamet eden kabilelerdendir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
11.
Cahiliye döneminde Arap kabilelerinin haram aylarda yaptığı savaşlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ficâr 
Soru Açıklaması
12.
Hz. Muhammed’in ilk çocuğunun adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Kasım
Soru Açıklaması
13.
Seçeneklerden hangisi Hz. Peygamberin Medine'ye hicretinde ona kucak açan kabilelerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Evs
Soru Açıklaması
14.
Hicretten sonra Medine şehrini dış tehditlerden korumak ve gayrimüslim unsurların Medine dışında yaşayanlarla işbirliği yapmasını engelleyecek düzenlemeler nasıl sağlanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Medine Vesikası düzenlenmiştir.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki isimlerden hangisi Ridde olaylarında Peygamberlik iddiasında bulunanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Üsâme b. Zeyd
Soru Açıklaması
16.
Mescid-i Nebevî’ye ilk mahfil hangi halife döneminde yaptırılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Hz. Osman
Soru Açıklaması
17.
Bizans İmparatoru Herakleios’un kardeşi Theodoros kumandasındaki 80.000 kişilik orduya karşı  yapılan ve Müslümanlara Filistin ve Suriye kapılarının açıldığı Ecnâdeyn Savaşı ne zaman kazanılmıştır? 
Doğru Cevap: "C" 30 Temmuz 634
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer döneminde gerçekleşmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Mısır ve Mekke arasına karayolu yanında deniz yolu bağlantısı kurulmuştur.
Soru Açıklaması
19.
Hz. Hatice hangi aileye mensuptur?
Doğru Cevap: "E" Huveykid b. Esed
Soru Açıklaması
20.
Hz. Ebu Bekir'in halife seçilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Muhacir ve ensarın kendisine biat etmesiyle halife olmuştur.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.