Kültür Tarihi
Deneme Ara Sınavı 5
1.
Aşağıdaki medrese tiplerinden hangisi sağlık ve tedavi hizmeti veren medreseler için kullanılan özel bir addır?
Doğru Cevap: "C" Darüşşifa
Soru Açıklaması
2.
İnsanların ve toplumların kendi tarihlerini özellikle kültür tarihlerini bilmeleri hangi açıdan önemlidir?
Doğru Cevap: "C" Kimlik sorunu
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Sümerlerin bize bıraktıkları kültürel eserlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Gılgamış Destanı
Soru Açıklaması
4.
Kral Hammurabi Kanunları olarak bilinen ve yazılı olarak kayda alınmış ilk devlet yasaları hangi krallığa aittir?  
Doğru Cevap: "B" Babiller
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi keşiflerin temel nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tesadüfler
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Yunan felsefesinde felsefenin kurucuları kabul edilen üç filozoftan biridir?
Doğru Cevap: "C" Aristoteles
Soru Açıklaması
7.
Otto dönemi yazma kitaplarının üzerinde kullanılan en yaygın figür hangisidir?
Doğru Cevap: "D" insan 
Soru Açıklaması
8.
Selçuklu camilerinin (Ulu Cami) özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Selçuklu kentleri ile aynı mimari üsluba sahiptir.
Soru Açıklaması
9.
Matbaa hangi tarihte bulunmuştur?
Doğru Cevap: "D" 1450
Soru Açıklaması
10.
İslamiyetin ilk dönemlerinde askeri ve ticari yollar üzerinde ortaya çıkan, korunma , savunma ileri askeri hareketlerde kullanılan yapı tipi olan Ribatlar daha sonra işlev geliştirerek Büyük Selçuklular'da hangi yapı grubu olarak karşımıza çıkar ?
Doğru Cevap: "C" Kervansaraylar
Soru Açıklaması
11.
Aşağıda rönesansa ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Yaşanan değişim sanat alanında meydana gelir
Soru Açıklaması
12.
I-Çağın ilklerini icra eden sanatçılardan biri Masaccio’dur II-Eserlerinde gerçekliği perspektif ve chiaroscuro tekniğini kullanarak verir. III- Koyu ve açık renklerin ışık-gölge oyunlarıyla verildiği chiaroscuro tekniği uygulanır. Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri Rönesans dönemi İtalyan sanatında ortaya çıkan gelişmelerdendir?
Doğru Cevap: "D" I-II-III
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu süsleme sanatının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Etnik hafızanın ya da etnik alışkanlıkların izlerini taşıması.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakiler isimlerden hangi bilimsel metodolojinin temellerini atmıştır?
Doğru Cevap: "C" Bacon
Soru Açıklaması
15.
Göçler çağının diğer toplulukları gibi, Vikingler aşağıdakilerden hangisini üretmişlerdir? 
Doğru Cevap: "D" Silah
Soru Açıklaması
16.
Köy yerleşmelerinden kente doğru gelişme hangi tarihler aralığında olmuştur?
Doğru Cevap: "A" M.Ö. 8. yy - M.Ö. 7. yy
Soru Açıklaması
17.
Erken gelişmiş kültürler ilk kez nerede görülmeye başlanır?
Doğru Cevap: "C" Mezopotamya
Soru Açıklaması
18.
Mimari yüzeylerde figürlü konuların azaldığı, giderek objelerin de, insan, hayvan ve mitolojik varlıklardan arındırıldığı hangi dönemde gözlemlenir?
Doğru Cevap: "C" 13.yy
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da kurulan ilk şehir devletlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Romalılar
Soru Açıklaması
20.
Tombulca bir virgüle benzeyen yay biçiminde kıvrılmış bir damlaya benzeyen süsleme formu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rumi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.