Orta Asya Türk Tarihi
Deneme Ara Sınavı 2
1.
Make­donya ve Trakya’yı istilâ edip, Doğu Roma’yı senelik 350 libre altın vergiye bağlayan Hun hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rua
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Uygurlarla birleşerek hepsi Uygur adını alan beş boydan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Töles
Soru Açıklaması
3.
Bizans ile Slavlar başta olmak üzere birçok topluluğun tarihlerinde önemli rol oynayan Avarlar Orta Avrupa’ya ve Balkanlara yaklaşık olarak ne kadar süre hakim olmuştur?
Doğru Cevap: "D" 250 yıl
Soru Açıklaması
4.
Kırgızlar kaç yılında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" M.Ö. 202
Soru Açıklaması
5.
Tabgaç Devletinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kouei
Soru Açıklaması
6.
Moğollar tarafından ele geçirilen hangi devlet Cengiz Han'a batı yolunu açmıştır?
Doğru Cevap: "C" Harezmşahlar
Soru Açıklaması
7.
Başlangıcı milattan sonra 4.yy'a dayanan Ak Hun devleti, kurulduktan sonra ilk olarak başlıca hangi bölgesel güç ile üstünlük çatışmalarına girişmiştir?
Doğru Cevap: "B" Sasaniler
Soru Açıklaması
8.
Karluklar kaç yılında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" 627
Soru Açıklaması
9.
Gâzân Han hangi tarihte vefat etmiştir?
Doğru Cevap: "E" 1304
Soru Açıklaması
10.
Moğolların Çin'de kesin hakimiyetini sağlayan ve Moğolların son büyük hükümdarı olan yönetici, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kubilay Han
Soru Açıklaması
11.
İtil Bulgar Devleti hangi tarihte yıkılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 1399
Soru Açıklaması
12.
I- Batıya yoğun göçler sonucu İran kültürü etkisini arttırmıştır. II- Ticaret faaliyetleri sekteye uğramıştır. III- Uç beyliklerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlanmıştır. IV- İslam dininde ilmi faaliyetlerin zayıflamıştır. V- Şehir hayatı ve kültürü gerilemiş Hangisi veya hangileri Moğol istilasının Yakındoğu'daki etkilerindendir?
Doğru Cevap: "E" II IV V
Soru Açıklaması
13.
Hun kitleleri Avrupa önlerinde ilk defa hangi yıllarda görülmüştür?
Doğru Cevap: "A" 370'li yıllar
Soru Açıklaması
14.
Mukan Kagan’a bağlı olarak Göktürk Devleti’nin batı siyasetinden sorumlu olan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "B" İstemi Yabgu
Soru Açıklaması
15.
Tabgaçlar Devletinin kurucusu kimdir?
Doğru Cevap: "A" Kouei
Soru Açıklaması
16.
Göktürklerin Fetret devrine girip Çin esareti altına düşmelerine sebep başlıca etkenler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Bilgisiz Göktürk Hükümdarları - İsyan eden halk
Soru Açıklaması
17.
Hazarların diğer Türk boylarından farklı olarak seçtikleri din, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Musevilik
Soru Açıklaması
18.
Karadeniz'in kuzeyine hakim olan ve Cengiz Han'ın varislerinden olan Moğol Devleti, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Altın Ordu
Soru Açıklaması
19.
Hazarlarda devletin kuruluşundan itibaren tam yetki ile yönetimi elinde bulunduran .............., iktidar naibi ise  ..................... idi. Boşluğa gelecek uygun kelimeler hangileridir?
Doğru Cevap: "A" Hakan- Hakan Beg 
Soru Açıklaması
20.
İslamiyeti resmi din olarak kabul eden Moğol Hanı ve devleti hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gazan Han- İlhanlılar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.