Orta Asya Türk Tarihi
Deneme Final Sınavı 2
1.
Timur'luların hükümdarı Şahruh’un oğlu büyük astronom ve matematikçi Uluğ Bey aşağıdakilerden hangisi tarafından öldürülmüştür?
Doğru Cevap: "D" Oğlu Abdüllatif
Soru Açıklaması
2.
Timur hangi tarihte doğmuştur?
Doğru Cevap: "B" 1336
Soru Açıklaması
3.
Mangıtlar Hanedanı Dönemi hangi yıllar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" 1756-1920
Soru Açıklaması
4.
Altın Orda Devletinde fetret devri kaç yıl sürmüştür?
Doğru Cevap: "B" 20
Soru Açıklaması
5.
Hangisi Sibirya Tatarlarının en kalabalık grubunu meydana getirmektedirler?
Doğru Cevap: "B" Tobol-İrtiş
Soru Açıklaması
6.
Balayun Hatun olarak da bilinen Bizans İmparatoru III. Andronik'in kızı ile evlenen han kimdir?
Doğru Cevap: "E" Özbek Han
Soru Açıklaması
7.
Timur, Altın Orda devletinin tamamını aşağıdakilerden hangi tarihte hakim olmuştur?
Doğru Cevap: "C" 1381
Soru Açıklaması
8.
Tuvalıların Çin’e karşı yapmış oldukları en büyük isyanlarının adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Aldan Maadır
Soru Açıklaması
9.
Kazak Hanlığı aşağıdakilerden hangisi döneminde  Deşt-i Kıpçak’ın doğu ile merkezi bölgelerine tam anlamıyla hakim olarak kuruluş sürecini tamamlamış, yeni bir güç olarak ortaya çıkan Ebu’l-Hayr Han’ın torunu Muhammed Şibanî (Şahbaht) ile mücadele etmiştir?
Doğru Cevap: "D" Burunduk
Soru Açıklaması
10.
Timur’un vefatından sonra Timurlu devletinin yeni başkenti aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Herat
Soru Açıklaması
11.
Altın Orda Hanı, Batu Han aşağıdakilerden hangi tarihte ölmüştür?
Doğru Cevap: "E" 1255
Soru Açıklaması
12.
Il. Abdullah, dört merkezli olarak idare edilen Buhara Hanlığı'nda babası İskender’i hangi tarihte tahta çıkarmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1561
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Babür'ün  bilinen vezin, sanat ile nazım şekillerini, kendisinden ve başka şairlerden örnekler vererek açıkladığı eseridir?
Doğru Cevap: "A" Aruz Risâlesi
Soru Açıklaması
14.
En meşhur abidelerinden biri İskit Hükümdarı’na a^it olan Salbık Kurgan’ı olan, yine bölgenin Türklerin anayurtlarından biri olduğuna da^ir en önemli ispat Tagar Kültürü’ne a^it olduğu söylenen Boyar Kaya Resimleri’ne ev sahipliği yapan, Orta Sibirya’nın güneyindeki Cumhuriyetlik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hakas Cumhuriyeti
Soru Açıklaması
15.
 Aşağıdaki hanlardan hangisi döneminde Rusya Hive'ye ilk kez işgal amaçlı askeri birlik göndermiştir?
Doğru Cevap: "C" Şir Gazi Han
Soru Açıklaması
16.
Babürlüler Devleti hangi yıllar arasında varlığını sürdürmüştür?
Doğru Cevap: "E" 1526-1858
Soru Açıklaması
17.
Kırım Hanlığı'nın Osmanlı himayesine girdiği dönemde yönetimde olan Kırım Hanı ve Osmanlı Padişahı, aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Mengli Giray / Fatih Sultan Mehmet
Soru Açıklaması
18.
Altın Orda Devleti’nin kurucusu kimdir?
Doğru Cevap: "D" Cuci Han
Soru Açıklaması
19.
Altın Orda Devleti'nde darugaların görevi nedir?
Doğru Cevap: "E" Asayişin sağlanması ve vergilerin toplanması
Soru Açıklaması
20.
Yıldırım Bayezid ile Timur arasında cereyan eden Ankara Savaşı kaç tarihinde meydana gelmiştir?
Doğru Cevap: "D" 28 Temmuz  1402
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.