Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Ordusunda atlı süvariler kullanarak iç ve dış düşmanlarına karşı başarılı olan ve bundan dolayı da Avrupa feodalitesinin kurucusu olarak adlandırılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Charles Martel
Soru Açıklaması
2.
Siyasi açıdan önemli sonuçlar doğuran ve Almanya'nın yegane din birliğinin bozulmasına ve ülkede anarşinin baş göstermesine neden olan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Luthercilik
Soru Açıklaması
3.
Ortaçağ döneminde nüfusun büyük çoğunluğunun geçim kaynağı nedir?
Doğru Cevap: "D" Tarım
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Kutsal Roma İmparatoru Şarlman’ın egemenlik alanı içine giren yerlerdendir?
 • Avusturya
 • Belçika
 • Hollanda
 • İsviçre
 • İngiltere
 • Doğru Cevap: "E" I-II-III-IV
  Soru Açıklaması
  5.
  Aşağıdakilerden hangisi Almanya’da yeniçağ boyunca görülen dini akımın en önemli temsilcisidir?
  Doğru Cevap: "D" Martin Luther
  Soru Açıklaması
  6.
  Aşağıdakilerden hangisi geç dönem ortaçağdaki Almanya’nın özelliklerinden değildir?
  Doğru Cevap: "B" Kraliyet babadan oğula geçmektedir.
  Soru Açıklaması
  7.
  Aşağıdakilerden hangisi 15.yy’da İspanyada yer alan siyasi oluşumlardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Sicilya krallığı
  Soru Açıklaması
  8.
  Hindistan’a ilk ulaşan seyyah aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Vasco da Gama
  Soru Açıklaması
  9.
  Fransa, İspanya ve İngiltere arasındaki savaşı bitiren Cateau-Cambresis antlaşması hangi yıl imzalanmıştır?
  Doğru Cevap: "E" 1559
  Soru Açıklaması
  10.
  İncili Almanca 'ya çeviren aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Martin Luther
  Soru Açıklaması
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi Roma hukukunun uzun yıllar Avrupa’da kullanılmasının nedenlerinden biri değildir? 
  Doğru Cevap: "C" Papalığın Roma’dan Avignon’a taşınması 
  Soru Açıklaması
  12.
  Amacı eş güdümlü bir siyasetle Alman ve İskandinav tüccarların Batı Avrupa ve Rusya ile ticaretini geliştirmek olan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?    
  Doğru Cevap: "E" Hansa Birliği
  Soru Açıklaması
  13.
  Batı Roma İmparatorluğu’nun tarihe karışmasından önce Carmen asıllı komutan Odoaker tarafından tahttan indirilen son imparator kimdir?
  Doğru Cevap: "E" Romulus Agustulus
  Soru Açıklaması
  14.
  Aşağıdakilerden hangisi 8. yüzyılda Avrupa’ya akın eden Danlar ve Norveçlilerin kıyılarını talan ettiği ülkelerden değildir ?
  Doğru Cevap: "E" Fas
  Soru Açıklaması
  15.
  Antik döneme karşı olan ilgi Rönesans adı ile bilinen sanatta yeniliği getirdi. 15. yüzyılda bu alanda öncülüğe sahip olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" İtalya
  Soru Açıklaması
  16.
   Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’nın Balkanlar’da mücadele ettiği devletler arasında yer almaz? 
  Doğru Cevap: "C" Litvanya 
  Soru Açıklaması
  17.
  Müslümanların İspanya’yı fethi 711 yılında hangi Emevi komutanı ile başlamıştır?
  Doğru Cevap: "B" Tarık bin Ziyad
  Soru Açıklaması
  18.
  Aşağıdakilerden hangisi VI. yüzyıldan IX. yüzyıla kadar Doğu Avrupa tarihinde önemli rol oynayan Orta Asya kökenli kavimlerden biridir?
  Doğru Cevap: "A" Avarlar
  Soru Açıklaması
  19.
  Orta Dönem Ortaçağ Avrupa’sında kağıdın makine ile üretilmeye başlaması ve kumaş üretiminde çırpma yönteminin makineleşmesi kaçıncı yüzyılda olmuştur?
  Doğru Cevap: "E" 13. yüzyıl
  Soru Açıklaması
  20.
  Doğru Cevap: ""
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.