Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri (1876-1918)
Deneme Final Sınavı 4
1.
I. 1890’lardan sonra saban, buharla çalışan harman makineleri ve diğer modern tarım araçlarının kullanımıII. 1860’lardan itibaren boş arazilerde tarım yapılmasının yasaklanmasıIII. Tarım yapanlara ilişkin vergi muafiyeti ve satın alma önceliğinin getirilmesiIV. Ulaşım sistemlerinin gelişmesiyle tarım ürünü ihracatının artmasıV. Sulama sistemlerinin zorluğundan dolayı kuru tarıma yönelimin artmasıYukarıdakilerden hangisi/hangileri Osmanlı Devleti’nin yenileşme hareketleri dönemi’nde tarım alanında yapılan reformlardır?
Doğru Cevap: "B" I, III ve IV
Soru Açıklaması
2.
Sultan II. Abdülhamid eski nazır veya sadrazamların hükümette görev alması uygulamasına son vermiştir. Son verilen bu uygulama aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Sandalyesiz Nazır
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde kurulan yeni askerî eğitim kurumlarından biri değildir ?
Doğru Cevap: "E" Galatasaray Lisesi
Soru Açıklaması
4.
Baltazzi ve Alleon isimli Galata bankerlerinin kurduğu ve 1852'de tasfiye edilen banka hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dersaadet Bankası
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı döneminde ihraç edilen ürünlerin en önemlisi olan özellikle Batı Anadolu’nun üretim merkezi olduğu ürün aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Halı
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı Devleti’nde 1800’lü yılların başında nüfusun yüzde kaçı ziraatle uğraşmaktadır?
Doğru Cevap: "E" %80
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti ekonomik sıkıntılarını gidermek ve çözebilmek için ilk kez ne zaman dış borç almıştır?
Doğru Cevap: "B" 1854
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi 1871 Vilâyet Nizamnamesi ile yapılan değişikliklerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Kaymakamlıkların görev alanları genişletildi
Soru Açıklaması
9.
I. Dünya savaşı ertesi işgal altındaki İstanbul’da en çok hangi alanda grev gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "C" Demiryolu
Soru Açıklaması
10.
Selanik Manastır Demiryolunu kim inşaa etmiştir?
Doğru Cevap: "D" Almanlar
Soru Açıklaması
11.
Osmanlı Devleti'nin Avusturya'ya karşı yaptığı boykotla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Boykot edilen ürünlerden biri şekerdir.
Soru Açıklaması
12.
26 Mart 1913 tarihli Vilayet Kanunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Belediye örgütünün hukuki temelleri atılmıştır.
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı Devleti’nde modern anlamda ilk belediye teşkilatı nerede kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" 1855 İstanbul
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki verilen kurumlardan hangisi 1859’da taşranın ihtiyaç duyduğu vali, mutasarrıf, kaymakam ve nahiye müdürü gibi mülki idarecileri yetiştirmek üzere kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" Mekteb-i Mülkiyye
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı Devleti'nde İstanbul'dan sonra en çok sanayi tesisine sahip olan şehir hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İzmir
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi yabancı devletlerin Osmanlı Devleti’ne yaptıkları demiryolları yatırımlarının tarıma sağladığı katkılardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Yeni alanların tarıma açılması ve kaliteli tohum dağıtılması
Soru Açıklaması
17.
1908 öncesinde işçilerin grev hakkını sınırlayan yasal düzenlemenin adı nedir?
Doğru Cevap: "E" Polis Nizamnamesi
Soru Açıklaması
18.
Günümüzde İl Genel Meclisi adıyla varlığını sürdüren kurumun Osmanlıdaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Meclis-i Umumi-i Vilâyet
Soru Açıklaması
19.
II. Abdülhamid döneminde Osmanlı ordusunda hizmet veren ve Osmanlı topraklarının haritalarının çıkarılmasında ve seferberlik sisteminin geliştirilmesinde kalıcı etkileri olan Alman Subay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yarbay von der Goltz
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi gayrimüslimlere yeni haklar tanınmasını sağlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Islahat Fermanı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.