Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı
Deneme Ara Sınavı 4
1.
I- Sultan II- Hakan III- Kayser Yukarıdaki unvanlardan hangisi ya da hangileri Fatih Sultan Mehmed tarafından kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" I, II, III
Soru Açıklaması
2.
Şehir ve kasabalarda asayişin muhafazası için geceleri kol gezen ve bugünkü polisin ve gece bekçisinin vazifesini gören memurlara Osmanlıda ne denirdi?
Doğru Cevap: "E" Ases
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerin hangisinden ikta sistemini esas almıştır?
Doğru Cevap: "C" Anadolu Selçukluları
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı devleti ilk defa hangi yılda dış borç almıştır?
Doğru Cevap: "C" 1854
Soru Açıklaması
5.
Yeniçeri isyanlarının en önemlisi hangi yıl yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1730
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı donanmasının ilk komutanı kimdir?
Doğru Cevap: "E" Karamürsel Alp
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Birundaki saray hizmetlileri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" Yeniçeri Ağası
Soru Açıklaması
8.
Osmanlılarda kardeş katlini meşru hale getiren padişah hangisidir?
Doğru Cevap: "E" II. Mehmed
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Manisa’nın Saruhanlıların taht şehri olduğunu ifade etmek için kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Darü’l-mülk-i kadime
Soru Açıklaması
10.
Yaya askerlerine ulufe verilmesi usulü hangi padişah döneminde başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Orhan Gazi
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi iç hazinenin gelir kaynaklarından biridir?
Doğru Cevap: "E" vakıf gelirleri
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı ordusunun Balkanlara geçişinden İstanbul’un fethine kadar uzanan zamandaki bölüm sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
13.
Hangisi imtiyazlı eyaletler arasında değildir?
Doğru Cevap: "B" Tiflis
Soru Açıklaması
14.
Osmanlı İmparatorluğu bütçesinin zamanımızdaki modern bütçelerden sayılamaması hangi temel nedenin bir sonucudur?
Doğru Cevap: "D" Modern bütçede gelecek harcamaların da kararlaştırılmış olması
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Bîrun üyelerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Yeniçeri
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi acemi ocağının asker ihtiyacını karşılayan kaynaklardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Anadolu’dan toplanan Türk gençleri 
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem Osmanlı Ordusu birliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Müsellem
Soru Açıklaması
18.
I. Toprakların elverişli olması sebebiyle bölgede aşiretler fazlaydı. II. Osmanlı'dan önce bölgede kimse tam bir hakimiyet kuramamıştı. III. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da feodal bir yapı hakimdi. Yukarıdakilerden hangileri Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Osmanlı idaresi hakkında doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
19.
Hadimü’l-Haremeyni’ş-Şerifeyn (İki kutsal kentin hizmetkârı) unvanı aşağıdaki hangi Osmanlı padişahına aittir? 
Doğru Cevap: "E" Yavuz Sultan Selim
Soru Açıklaması
20.
Orhan Gâzi’nin oğlu Şehzade Süleyman'ın ölümünden sonra beylerbeyi makamına kim getirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Lala Şahin Paşa
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.