Osmanlı Tarihi (1299-1566)
Deneme Final Sınavı 4
1.
Kanuni Sultan Süleyman tahta oturmasından sonra oluşan ilk isyan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Suriye bölgesinde ortaya çıkan Şam Beylerlerbeyi’ne getirilen Canberdi Gazali isyanı
Soru Açıklaması
2.
Osmanlılar 1526’dan sonra kiminle Macaristan tacı üzerinde uzun mücadeleye giriştiler?
Doğru Cevap: "D" Ferdinand
Soru Açıklaması
3.
II. Bayezid’e yazdığı bir mektupta Haliç ve Boğaziçi’nde bir köprü yapma talebinde bulunan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "B" Leonardo da Vinci
Soru Açıklaması
4.
II. Bayezıd dönemi sanatçılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Nedim 
Soru Açıklaması
5.
II.Mehme’tin saltanatının son dönemlerinde devlet yönetiminde söz sahibi olan ve çıkan yeniçeri ayaklanmasıyla Bayezid’in sultan olmasını isteyenlerce katledilen devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Karamani Mehmet Paşa
Soru Açıklaması
6.
Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı-Safevi mücadelesi hangi anlaşmayla sona ermiştir?
Doğru Cevap: "B" Amasya Anlaşması
Soru Açıklaması
7.
1517'de hangi savaş ile Kahire’nin kapıları Osmanlılara açılmış oldu?
Doğru Cevap: "B" Ridaniye Savaşı
Soru Açıklaması
8.
Hilafet meselesinin , Osmanlılar için önemi  nedir?
Doğru Cevap: "E" Bütün Müslüman dünyanın koruyucusu olmak
Soru Açıklaması
9.
Kanuni Döneminde Anadolu’da çıkan isyanların nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Osmanlı’ya karşı olan batılı Hristiyan Devletlerin kışkırtmaları
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmed dönemi gerginliklerine yol açan sebeplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yeniçerilerin ayaklanması
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki şehzadelerden hangisi II. Beyazıd’ın oğullarından birisi değildir ?
Doğru Cevap: "E" İbrahim
Soru Açıklaması
12.
XVI. Yüzyıl Avrupa’sının iki büyük gücü aşağıdakilerden  hangisidir?
Doğru Cevap: "A" I.Süleyman – V.Karl
Soru Açıklaması
13.
II. Bayezıd döneminde Osmanlı Venedik ilişkilerinde 1487 yılında yaşanan ilk anlaşmazlık aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "C" Osmanlıların Magosa limanını Memlüklerle yapılan mücadelede kullanmak istemesi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Irakeyn Seferinin sonuçları arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "C" Tebriz ve  İsfahan ele geçirildi. 
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi II Bayezid dönemi ile ilgili gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İpek yolunun denetim altına alınması
Soru Açıklaması
16.
I. Şahkulu Baba Tekeli isyanı II. Şeyh Bedrettin isyanı III. Cem Sultan Olayı Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devlet’inde tahtı ele geçirmeye yönelik isyanlardandır?
Doğru Cevap: "E" Yalnız III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.