Osmanlı Tarihi (1566-1789)
Deneme Final Sınavı 3
1.
Lale Devrinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Osmanlı Devleti'nin batı gelişmelerine yüzünü dönmesi
Soru Açıklaması
2.
Orta Avrupa’nın en stratejik noktalarından biri ve Osmanlı’nın bu yöne gerçekleştirdiği seferlerde en önemli üssü konumunda olan ve bu nedenle kaybedilmesi Osmanlı için büyük bir yıkım sayılan yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Belgrad
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Devleti'nin 16. Yüzyılın ikinci yarısında Akdeniz hakimiyeti için en fazla mücadele ettiği devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İspanya
Soru Açıklaması
4.
Pasarofça Antlaşması kaç yılında imzalandı?
Doğru Cevap: "A" 21 Temmuz 1718
Soru Açıklaması
5.
1681 yılında Bahçesaray Antlaşması ile son bulan savaş aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "D" Osmanlı- Rus savaşı
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı İmparatorluğu'unda bilinen ilk kağıt imalathanesi kimin döneminde açılmıştır ?
Doğru Cevap: "C" I.Mahmud
Soru Açıklaması
7.
Zenta muharebesi hangi tarihte yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" 11 Eylül 1697
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri ile gerçekleşen değişimlerin genel değerlendirmesidir? 
Doğru Cevap: "C" Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk defa yüzünü Batı’ya döndü.
Soru Açıklaması
9.
Bakırköy yakınlarında Baruthâne-i Âmire’yi kurduran sadrazam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fazıl Mustafa Paşa
Soru Açıklaması
10.
Osmanlıların  Rus Savaşlarında yeniden kazanıp yeni bir savunma hattı kurdukları topraklar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Belgrad
Soru Açıklaması
11.
Vehhâbilik nerede ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "B" Necip
Soru Açıklaması
12.
2. Viyana kuşatmasının başarısız olmasında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın hatalarına dair aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Jan Sobiesky Viyana’nın imdadına yetiştiğinde, ona karşı koymak için askerin önemli bir kısmını siperlerden çıkarması ve kuşatmayı bozmamak için düşmana büyük bir kuvvet ile karşı koyması.
Soru Açıklaması
13.
Lale Devri döneminin Sadrazamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Damad İbrahim Paşa
Soru Açıklaması
14.
18. yüzyılda milletlerarası bir kavram olarak adlandırılan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Şark Meselesi
Soru Açıklaması
15.
1736-1739 Savaşları’nda Avusturya’ya karşı başarılar elde ederek sadrazamlığa yükselen paşa aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hacı İvaz Mehmed Paşa
Soru Açıklaması
16.
Osmanlı İmparatorluğu, 18 Eylül 1739’da Belgrad Antlaşması’nı aşağıdakilerden hangisiyle imzaladı?
Doğru Cevap: "A" Avusturya 
Soru Açıklaması
17.
Prut Seferinin Ruslar açısından sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İsveç kralının Osmanlı topraklarında bulunması
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın dönemin padişahını ikna ederek Viyana’dan önce Osmanlı ordusunun başlangıçta ele geçirmek istediği yerdir?
Doğru Cevap: "A" Yanıkkale (Raab)
Soru Açıklaması
19.
Patrona İsyanının halkı galeyana getiren ve sözde gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Şeriatın gereğini yerine getirmek
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangileri 23 Temmuz 1711’de imzalanan Prut Antlaşmasının maddeleri arasında yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "A" İsveç kralı Rusya'ya teslim edilecek.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.