Osmanlı Tarihi (1789-1876)
Deneme Ara Sınavı 5
1.
" 1785 yılında III. Selim'i tahta geçirmek istedi , önce sürgüne gönderildi ve sonrasında idam edildi. " Yukarıda verilen bilgiler aşağıda verilen kişilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Sadrazam Halil Hamid Paşa
Soru Açıklaması
2.
1804 yılında kendini imparator ilan eden Napoleon'un rejim değişikliğini aşağıdakilerden hangisi tanımıştır?
Doğru Cevap: "D" Osmanlı Devleti
Soru Açıklaması
3.
1814’de kurulan Filika Eterya cemiyetinin başına kim getirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Alexandros Ipsilanti
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı-Prusya arasında ittifak kurma fikri ilk defa .......................... gündeme gelmiştir. Yukarıdaki boş yere için aşağıdakilerden hangis doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Yedi Yıl Savaşları sırasında
Soru Açıklaması
5.
Hangi anlaşma ile Rus Çarı, Napoleon’u, Batının İmparatoru olarak kabul ederken Fransız İmparatoru da I. Alexander’ı, Doğunun İmparatoru olarak selamlıyordu?
Doğru Cevap: "A" Tilsit 
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı Devleti’nin otuzuncu padişahı olarak 28 Temmuz 1808’de tahta çıkan padişah kimdir?
Doğru Cevap: "A" II. Mahmud
Soru Açıklaması
7.
Tarihte ilk defa Osmanlı Devleti ile Fransa’yı sınır komşusu hâline getiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "A" Campo Formio
Soru Açıklaması
8.
1787-1892 Osmanlı-Rus savaşlarında aşağıdaki kalelerin hangisi düştükten sonra Ruslar müslümanlara karşı katliam yapmış ve kalenin düşüşünden sorumlu tutulan Şerif Hasan Paşa idam edilmiştir?
Doğru Cevap: "D" İsmail Kalesi
Soru Açıklaması
9.
II. Mahmud'un tahta geçmesi aşağıdakilerin hangisinin yardımı sayesinde olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Alemdar Mustafa Paşa
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.