Osmanlı Tarihi (1876–1918)
Deneme Final Sınavı 3
1.
Aşağıdaki devletlerden hangileri arasında en uzun ittifak oluşturulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Fransa-Rusya
Soru Açıklaması
2.
16 Mart 1909 tarihinde Petersburg’ta yapılan anlaşma kimler arasında yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Osmanli Devleti- Rusya arasında
Soru Açıklaması
3.
I.Dünya Savaşı hangi ülkelerin savaş ilan etmesiyle başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunun Alman ordusu tarzında teşkilatlanmasında birinci derecede rol oynamıştır?
Doğru Cevap: "E" Colmar von Der Goltz
Soru Açıklaması
5.
II. Abdülhamit döneminde Osmanlı ordusunun silah sistemi ve askeri eğitim programında değişiklikler yapan, kendini Türk dostu olarak tanıtan ve kendisine Paşa ünvanı verilen Doğu Prusya doğumlu kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Goltz
Soru Açıklaması
6.
-Akdeniz'in stratejik güvenliğini ele almak -Hilafetin itibarını sarsarak müslümanları sindirmek - Açılacak cepheyle Rusya'ya daha kolay yardım edebilmek Yukarıdaki maddeler İtilaf devletlerinin hangi cepheyi açmak istemelerine sebep olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Çanakkale Cephesi
Soru Açıklaması
7.
1902-1906 arasında Osmanlı toprakları içinde de nispeten Jön Türklerin fikirlerinibenimseyen ancak birçok konuda onlardan da ayrılan yeni oluşumlar meydana gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Makedonya teşkilatlanmasıdır?
Doğru Cevap: "D" Osmanlı Hürriyet Cemiyeti
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Maliyesini rehin alan ve Sultan II. Abdülhamit zamanında kurulan (1881) kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
9.
I. Cebelitarık II. Malta III. İyon Adaları IV. Rodos Yukarıdaki yerlerden hangileri İngilizlerin gelişmiş bir ticaret ağı kurdukları Akdeniz'de bulunan stratejik noktalardır?
Doğru Cevap: "A" I-II-III
Soru Açıklaması
10.
Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye kaç yılında inkilab-i Osmanî adı ile gizli bir hareket başlatmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1889
Soru Açıklaması
11.
1911’de kurulan ve operasyon yapma yetkisine de sahip Osmanlı karşı istihbarat birimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Teşkilat-ı Mahsusa
Soru Açıklaması
12.
3 Mart 1918'de Sovyetler Birliği ile imzalanan ve Doğu Anadolu'nun Osmanlı Devletine iade edildiği anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Brest Litovsk Anlaşması
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı Devleti’ni çöküşe götüren Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, I. DünyaSavaşı gibi bir çok elim olay hangi padişah döneminde yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Sultan Mehmed Reşad
Soru Açıklaması
14.
I. Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin harekete geçmesinde Reval görüşmeleri etkili olmuştur II. Cemiyet meşrutiyeti ilan ettirmek için suikastlar düzenlemiştir III. Cemiyet kararlılığını belli etmek için ilk olarak 23 Temmuz 1908'de Selanik'te meşrutiyeti ilan etti IV. Padişah, 24 Temmuz’da İstanbul gazetelerinde yayımlanan küçük ilanlarla, meşrutiyetin iade edildiğini bildirdi II.Meşrutiyetin ilan süreciyle ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I,II,IV
Soru Açıklaması
15.
Birinci Dünya Savaşı başladığında on iki ada ve Ege adaları hangi iki devlet işgali altındaydı ?
Doğru Cevap: "B" İtalya-Yunanistan
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Yukarı Kongo Araştırma Komisyonunu onaylamamıştır?
Doğru Cevap: "D" Japonya
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Ermenilerin Doğu Anadolu’da yaşadıkları nüfusun %20-25’ini oluşturdukları illerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Şırnak
Soru Açıklaması
18.
Cevad Paşa’ya “18 Mart Kahramanı” ünvanı ile Padişah Sultan V. Mehmed Reşad’a gazi unvanı hangi cephe için verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Çanakkale Cephesi
Soru Açıklaması
19.
Hersek İsyanı hangi yıllar arasında meydana gelmiştir?
Doğru Cevap: "E" 1875-1876
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki yer alan hangi antlaşma ile Doğu Anadolu hukuken Osmanlı Devletine iade olunmuştur?
Doğru Cevap: "E" Brest Litovsk Antlaşması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.