Osmanlı Yenileşme Hareketleri (1703-1876)
Deneme Final Sınavı 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi 19. Yüzyıl Osmanlısında tarımsal gelişimi teşvik için attığı adımlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Kamuya ait boş araziler isteyene devredildi.  
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı tarihine klasik “batılılaşma” yaklaşımından günümüm modern yaklaşımlarına geçişte “oryantalizm” in nasıl bir katkısı olmuştur?
Doğru Cevap: "D" 18.yy Osmanlısında yaşanan değişimleri Osmanlının iç dinamiklerini hesaba katarak ele almıştır.  
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi yurtdışındaki gelişmeleri, Batı’daki idari ve toplumsal düzeni yerinde görmek üzere bazı Avrupa başkentlerini ziyaret etmiş ve bu gezide özellikle devlet-toplum ilişkisi, bireysel hak ve özgürlükler ve sosyal yaşam gibi konularda edindiği izlenimler geleneksel yaklaşımını etkilemiştir?
Doğru Cevap: "A" Sultan Abdülaziz
Soru Açıklaması
4.
Yeni Osmanlılar Cemiyetinin  temel amacı neydi?
Doğru Cevap: "E" Millet iradesini yönetime yansıtacak bir anayasanın yapılıp meclisin açılmasını sağlamaktı,
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi ,Osmanlı toplumsal yapısını oluştura sınıflardan biri olan “reaya”  sınıfı içerisinde yer alırdı?
Doğru Cevap: "B" Tüccarlar,
Soru Açıklaması
6.
1843 yılında Zeytinburnu’nda boru, ray, pulluk, top, kılıç, süngü, vapur ve fabrika aksamı gibi her türlü demir alet ve eşyayı üretmek üzere bir demir fabrikasının kurulması kararlaştırıldı ve gerekli alet, makine ve ustalar aşağıdaki devletlerden hangisinden getirtilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Belçika
Soru Açıklaması
7.
Maarif Nezareti hangi tarih ve ne amaçla kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" 1857 eğitim işlerinin hükumet kontrolüne geçmesi  
Soru Açıklaması
8.
1865 yılında kurulan Meslek Cemiyetinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ali Paşa hükümetini devirmek
Soru Açıklaması
9.
1800’lü yılların sonlarında aşağıdaki bölgelerden hangisinde kadın ve erkekler birlikte bulunmuş ve eğlenmişlerdir?
Doğru Cevap: "D" Çamlıca
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmud’un 1829-1837 yılları arasında gerçekleştirdiği yurt gezisi sırasında gittiği şehirlerden biridir?  
Doğru Cevap: "C" Silistre  
Soru Açıklaması
11.
Bursa İpek Fabrikası hangi yıl kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" 1845
Soru Açıklaması
12.
Yeniçeri ocağı hangi yılda ortadan kaldırılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1826  
Soru Açıklaması
13.
I.Ordu için kumaş ve fes üretmek üzere İzmit Çuha Fabrikası kuruldu. II.Balıkesir Aba İpliği Fabrikası kuruldu. III. Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası kuruldu. IV.Haliç kıyısında kumaş imali için Feshane kuruldu. V.Eyüp Bahariye’de İplikhane kuruldu. Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri (1703-1876) kapsamında yukarıda verilen fabrikaların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "D" III - V - IV - I - II
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmud döneminde kurulan Meclis-i Hass-ı Vükela'nın özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Her gün toplanması
Soru Açıklaması
15.
1727 yılında kurulan Müteferrika Matbaasında basılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Vankulu Lügati  
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da kurulan Ticaret Mahkemeleri ile ilgili doğru bir ifade değildir?
Doğru Cevap: "B" Avrupalı tüccarların davalarına bakmakla yetkili tek mahkemeydi.  
Soru Açıklaması
17.
Osmanlı Devleti’nde Avrupa örneğine göre kurulan ilk yerli anonim şirketi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Şirket-i Hayriyye
Soru Açıklaması
18.
Yerleşim durumuna göre Osmanlı sosyal yapısına bakıldığında toplum kaç gruptan oluşur?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi ile ilgili doğru bir ifadedir?
Doğru Cevap: "E" II. Mahmud döneminde yeniçeri ocağının kaldırılması ile başlamıştır.
Soru Açıklaması
20.
Tanzimat öncesi Kayol Kardeşler tarafından kurulmuş olan matbaa diğer matbaalardan hangi açıdan farklıdır?
Doğru Cevap: "B" Hattat harfleri ve süsleme sayfa düzeni ile çoğaltım yapması  
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.