Sanat Tarihi
Deneme Final Sınavı 3
1.
Peygamber zamanında iki genç arasında yaşanmış bir aşk hikâyesini konu alınmış, sahneleri hikâyeci bir üslupla şeritler hâlinde metinlerin arasına yerleştirilmiş olan 13. yüzyılın en önemli minyatürlü yazmasının adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Varka ve Gülşah
Soru Açıklaması
2.
Fransız kültür ve sanatında etkili olan 15. ve 16. Louis Dönemlerinde aristokratlar tarafından benimsenen herhangi bir düzene bağlı olmayan, simetrik düzenleri reddeden daha hafif detaylara sahip, Jean Antoine Watteau , Françoise Boucher, Jean Honore Fragonard önemli sanatçılarıdır. Bu sanata ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Rokoko
Soru Açıklaması
3.
Talas Savaşı’nda (751) esir aldıkları Çinli ve Uygurlu kâğıt ustalarından kâğıt yapmayı öğrenen Araplar,  ilk nerede atölye kurarak kağıt yapmaya başlamışlardır?
Doğru Cevap: "A" Semerkant
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu kervansaraylarının plan tiplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Eş üniteli
Soru Açıklaması
5.
Mısır uygarlığının üç bin yıldan fazla aynı bölgede kültürel sürecini devam ettirmesinin ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Coğrafi konum
Soru Açıklaması
6.
I. Batılı anlamda güzel sanatlar eğitimi verilmiştir. II. İhsan Özsoy ve İsa Behzat gibi lk heykeltıraşlar Sanayii Nefise mektebinden mezun olmuştur. III. Şeker Ahmet Paşa tarafından kurulmuştur. Sanayii Nefise Mektebi ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
7.
Freud'un kuramlarını eserlerine yansıtmış olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Salvador Dali
Soru Açıklaması
8.
Endülüs Emevi Dönemi’nin önemli yapısı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir.
Doğru Cevap: "B" Kurtuba Cami
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Bağdat ve Kahire’den sonra İslam dünyasının üçüncü bilim merkezî olmuştur?
Doğru Cevap: "E" Kurtuba
Soru Açıklaması
10.
Türk ahşap sanatında, küçük ve geometrik ahşap parçalarının birbirlerine geçmelerle bağlanması tekniğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kündekari
Soru Açıklaması
11.
19. yüzyılın sonunda Endüstri Devrimi’nin sanatsal karmaşasına karşı İngiltere’de ortaya çıkmış; önderi William Morris'in, çağının ucuz ve kötü seri üretim mallarının niteliksizliğini vurgulayarak, geçmişin el sanatlarına dönmeyi ve sanat ile endüstriyi birleştirmeyi amaçlamış olduğu sanat hareketi hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Arts and Crafts
Soru Açıklaması
12.
Bilinen en eski Osmanlı camisi hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İznik Hacı Özbek Camii
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi, Mezopotamya’da kurulmuş olan ilk çağ uygarlıklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Urartu Uygarlığı
Soru Açıklaması
14.
Endülüs Emevi Döne­mi askeri^ yapılarının başında gelen hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Maride Kalesi
Soru Açıklaması
15.
Endülüs ve Kuzey Afrikalı tüccarlar aracılığıyla İtalya’ya tanıtılmış, daha sonra 15. yüzyılın ilk yarısından 18. yüzyılın sonlarında kadar  Güney İtalya’da yerel üretimleri yapılan bir İslam seramik kap türü olan albarellolar hangi alanda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Tıp
Soru Açıklaması
16.
1883 yılunda Sanayii Nefise Mektebi Ali hangi Türk ressamının çabalarıyla kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Osman Hamdi Bey
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda İstanbul’da inşa edilen Avrupa tarzındaki saray yapılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kubad-Abad Sarayı  
Soru Açıklaması
18.
..................... Balık veya Ordu Balık adı verilen surlarla çevrili şehir ve kaleler kurmuşlardır. Yukarıdaki boşluk için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Uygurlar
Soru Açıklaması
19.
Her türlü dokuma üzerindeki ince tüylere verilen addır. Yukarıdaki tanım aşağıdaki terimlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Hav
Soru Açıklaması
20.
Mermer malzemeyi abartısız gerçekçi anlatımla gölge ışık dengesi ile ustaca kullanan ve eserleri arasında San Pietro Pieta’sı ve Davud heykelleri bulunan İtalyan Rönesans'ı Heykel sanatının en önemli isimlerinde olan heykeltıraş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Michelangelo
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.